Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Samma rättigheter. Oberoende av kultur och religion ska alla barn känna sig trygga och ha samma fri- och rättigheter. Folkpartiet liberalerna tar nu initiativ till att en kartläggning av hedersrelaterade problem genomförs i Göteborg, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Kartlägg hederskulturen i Göteborg

Tiotusentals tonåringar i Sverige lever under hedersförtyck av sina familjer. Hur många det rör sig om i Göteborg måste vi ta reda på. Det är nämligen vår uppgift att motverka hederskulturen och ge alla tonåringar rätt att leva som andra jämnåriga vänner, skriver bland andra Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sommarlovet är över och en ny termin ska starta. Det har varit en ledighet som de flesta ungdomar sett fram emot, längtat efter och njutit av. Men för en del ungdomar har sommarlovet inneburit ett helvete. Risken har funnits där att mot sin vilja tvingas iväg från Sverige för att förlovas eller giftas bort med en man som de aldrig har träffat. Ungdomar som växer upp i hedersmiljöer får inte leva som sina jämnåriga. Det är vår uppgift att motverka hederskulturen och ge alla tonåringar rätt att leva som andra jämnåriga vänner.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

På senare år har det hedersrelaterade förtrycket diskuterats på allvar. Alliansregeringen tog initiativ till att kriminalisera tvångsäktenskap, tog bort möjligheten att ge omfattande dispens från undervisning som ogillades av föräldrar och satsade omfattande resurser på att bekämpa hedersförtrycket som kränker de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Det vilar nu ett stort ansvar på den rödgröna regeringen att arbetet mot hederskulturer fortsatt har hög prioritet.

Tiotusentals tonåringar lever under hedersförtyck av sina familjer som starkt begränsar deras rörelsefrihet. Det är de utsattas närmaste som tillsammans och kollektivt har beslutat att flickan eller pojken ska straffas för att rädda familjens heder – och vem som ska utföra gärningen. Det innebär ett kraftigt tryck på den unga att tyst acceptera vad som händer, i stället för att söka hjälp.

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Synliggör problemen

Inom Göteborgs stad görs ett bra arbete för unga som lever i hedersrelaterat förtryck. Men det finns ett stort mörkertal, både drabbade och unga i riskzon, som inte nås. En undersökning gjord 2009 i Stockholm stad visade att över 4 000 tonåringar i Stockholm lever i en hederskultur som bryter mot svensk lagstiftning. Vi måste synliggöra dessa omfattande problem även i Göteborg. Oberoende av kultur och religion ska alla barn känna sig trygga och ha samma fri- och rättigheter. Folkpartiet liberalerna tar nu initiativ till att en kartläggning av hedersrelaterade problem genomförs i Göteborg.

Vi kan inte tolerera att hederskultur begränsar unga göteborgares rätt till demokrati och jämställdhet. Större medvetenhet, god kompetens och likvärdigt bemötande är avgörande för att bekämpa hederskultur och bidra till att alla människor får leva i frihet. Det är viktigt att Göteborgs stads verksamheter särskilt beaktar de kulturella strukturer som är av organiserad karaktär och som innebär att flickor och pojkar redan från barnsben tvingas lära sig att leva efter hederskulturens normer och krav och inte efter de rättigheter de har.

Skolan har ett stort ansvar

Skolan ska tillämpa de rutiner som gäller i alla andra situationer vid misstanke om att barn och unga far illa. I såväl skolan som socialtjänsten har vi ett stort ansvar att möta de elever som är rädda att vårens skolavslutning blir deras sista. Kan vi upptäcka och förhindra att unga kvinnors liv begränsas och förtrycks – räddar vi inte bara liv. Vi står upp för mänskliga rättigeter och visar att barns egna rättigheter kan och måste gå hand i hand.

För oss liberaler är det centralt att värna enskilda individers rättigheter och integritet framför grupper. Samma rättigheter och skyldigheter ska gälla alla göteborgare, oavsett var man kommer från.

Helene Odenjung (FP)

gruppledare och kommunalråd, Göteborg

Robert Hannah (FP)

riksdagsledamot, Göteborg

Piotr Kiskiel (FP)

ordförande Folkpartiet liberalerna Göteborg

Kristina Bergman Alme (FP)

2:e vice ordförande i sociala resursnämnden, Göteborg