Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Johannes Hulter: Nu ska vi bygga staden för våra barn

Johannes Hulter ser fram mot alla nya bostäder som ska skapa framtidens Göteborg.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästskribenter representerar ett bredare politiskt spektrum.

Vill du ha en riktigt rafflande rysare att läsa i solstolen i sommar? Se då till att skaffa arkitekten Ola Anderssons nya bok Hitta hem, som handlar om bostadsbristen och vad vi kan göra åt den. Tillsammans med Anderssons förra bok Vykort från Utopia kommer Hitta hem utan tvekan att bli en milstolpe och ett framtida riktmärke i svensk stadsplaneringsdebatt. På under hundra sidor lyckas han inte bara ge en fyllig och klargörande bild av orsakerna till dagens bostadsbrist utan även presentera tydliga och konkreta svar på hur problemet kan lösas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I grunden handlar det om att vrida dagens felvända planeringsprocess rätt. Städerna måste ta ett helhetsgrepp om sin utveckling och säkerställa en långsiktig reserv av färdigplanerad och byggklar mark, istället för att starta nya segdragna och omständliga planprocesser för varje tomt. Hitta hem handlar mycket om situationen i Stockholm men den grundläggande analysen är naturligtvis lika giltig för Göteborg. Även här är bostadsbristen ett stort och växande problem.

Lyckligtvis har vi gott om plats att förtäta och skapa en mer jämlik och integrerad stad, även i centrala lägen. Särskilt på Hisingen finns stora möjligheter att låta innerstaden expandera vidare. Här kommer mycket att hända de närmaste åren i den nya Älvstaden. Vi får dock inte glömma att stadsbyggande är mer än bara hus. Den ökade tätheten av bostäder, arbetsplatser, kultur, handel och service ställer också högre krav på stadens transportkapacitet. Ytsnåla transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik måste kraftigt öka sin andel om Göteborg ska kunna fortsätta växa och förtätas med fler levande, blandade stadskvarter.

Det är därför det västsvenska paketet som startade för några år sedan är så viktigt. De stora infrastruktursatsningarna som nu genomförs är helt nödvändiga för att ge vår växande stad och region en fungerande och långsiktigt hållbar transportstruktur. En avgörande förutsättning för det västsvenska paketet är trängselskatten, som står för mer än 40 procent av finansieringen och som samtidigt frigör utrymme genom att stimulera ytsnåla transporter.

I höst folkomröstar göteborgarna om frågan och glädjande nog pekar det mesta på att det blir ett tydligt ja till trängselskatten. Förhoppningsvis kan vi då lämna debatten om redan påbörjade investeringar bakom oss och istället ta tag i diskussionen om framtida satsningar. Det gäller särskilt det akuta behovet av att komplettera dagens spårvagnsnät med nedgrävd spårtrafik genom centrala staden.

Med tanke på de långa planeringstiderna är det bråttom att komma igång. Just nu bestäms tunneldjupet för Västlänken och det avgör i sin tur förutsättningarna för korsande spårvagnstunnlar i framtiden. Det behövs därför strategiska beslut om reservat för planskild spårväg omgående, innan vi för alltid bygger bort den möjligheten.

Stadsbyggande tar tid och kräver långsiktighet. Den staden vi planerar och bygger idag tillhör inte oss utan våra barn och barnbarn. År 2050 har stadens befolkning ökat med nära 50 procent om dagens utveckling håller i sig. Runt hälften av Göteborgs befolkningsökning varje år består av nyfödda. Det är vi som avgör om de måste flytta härifrån när de vuxit upp eller om de kan bo kvar. Om de kan hitta hem.

Johannes är Hulter är socialdemokrat, stadsutvecklingsdebattör och fd samordnare för Yimby Göteborg.