Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jätteräkor kan sprida virus

Agna inte med tigerräkor och släng inga skalrester i vattnet! Med de enkla råden hoppas svenska myndigheter kunna stoppa ett virus som hotar hummer, kräftor och räkor.

Smittan är spridd i stora delar av jordens hav och finns i Asien och i Nord- och Sydamerika. Vid två tillfällen har man hittat den i Medelhavet, men inte i övriga europeiska vatten. Ändå finns det en risk att viruset tar sig ut i svenska vatten och orsakar skador på bestånden av hummer, kräftor och räkor.

Viruset kommer till Sverige med råa, frysta tigerräkor som importeras som livsmedel från asiatiska odlare. För människor finns ingen risk alls att smittas, för oss är viruset ofarligt. Men skulle det komma ut i våra vattendrag utgör viruset en risk för alla kräftdjur i såväl hav som sjöar, åar och bäckar.

– Jag betraktar det som en stor risk – det är oerhört lätt att få in smittan antingen genom att fritidsfiskare agnar med den eller att smittade skalrester hamnar i vattnet, säger Anders Hellström statsveterinär vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Kommer viruset WSSV, Whitre Spot Syndrome Virus, in i kräftbestånden kommer de troligen att finnas kvar i decennier framåt. Viruset överförs på två sätt, antingen genom direktsmitta till andra individer eller att kräftdjuren ärver viruset. Smittan utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom kräftdjur utgör föda för många andra vattenlevande arter som i sin tur är föda för fåglar och andra djur.

Både svenska och europeiska myndigheter har uppmärksammat risken och ligger i startgroparna för ett gemensamt regelverk i syfte att hålla vattnen smittfria. En enkel väg vore att förbjuda import av de råa tigerräkrona, men den vägen är inte aktuell enligt Jordbruksverket.

Gammalt förbud borde gälla

– Jag menar att vi redan i dag har ett förbud som borde gälla också det här området. Man får inte använda skalrester och döda djur hursomhelst. Det gäller exempelvis slaktavfall och köttmjöl.

Det menar veterinärinspektör Jan Danielsson på Jordbruksverket. En framkomlig väg är att informera allmänheten om risken och kanske rikta sig extra till landets fritidsfiskare. Danielsson menar att hotet finns där, men att det kan jämställas med andra liknande risker från helt andra djurarter. Som exempel nämner han riskerna med smuggling av sällskapsdjur som hund och katt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.