Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Inget enkelt samband mellan BNP och oljekonsumtion

Oljan är en ändlig resurs och de höga koldioxidutsläppen från kol är ett mycket stort problem. Så långt är jag ense med Gunnar Lindstedt, skriver Olof Johansson-Stenman i ett tillrättaläggande i debatten om oljeberoendet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag och Gunnar Lindstedt är alltså oeniga om huruvida en minskning av den framtida oljekonsumtionen kommer att innebära en krympande ekonomi, det vill säga negativ framtida tillväxt (som Lindstedt tror), eller inte (som jag tror). Vi kommer nog inte så mycket längre i denna sakfråga, men att BNP-utvecklingen historiskt haft ett liknande mönster som oljekonsumtionen betyder naturligtvis vare sig att detta förhållande kommer att fortsätta att gälla i framtiden, eller att det finns ett enkelt kausalt samband mellan dessa storheter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Direkta felaktigheter

Emellertid finns ett par direkta felaktigheter om vad jag anser i Lindstedts replik. Lindstedt skriver att jag ”faller in i samma troslära som de flesta ekonomer, nämligen att naturens resurser är oändliga och bara finns där att fritt använda". Inget kunde vara mer felaktigt.

Jag är naturligtvis väl medveten om att oljan är en ändlig resurs, och också att oljeproduktionen någon gång kommer att minska, frågan är bara när. Jag har för övrigt forskat och undervisat i miljöekonomi under mer än 15 års tid, vilket bland annat innefattar frågan om hur vi bäst skall använda våra ändliga resurser (och kanske ännu viktigare hur vi skall reglera utnyttjandet av våra förnybara resurser).

Mycket stort problem

Vidare skriver Lindstedt om möjligheten att göra bensin från kol (som det ju finns mycket stora reserver av): "Att sådan kolbaserad framställning av bensin radikalt ökar koldioxidutsläppen är således ingen kostnad Johansson-Stenman tar med i sina ekonomiska kalkyler".

Detta är återigen ett fullständigt felaktigt påstående. Jag anser tvärtom att de höga koldioxidutsläppen från kol är ett mycket stort problem som ytterligare understryker att en framtida oljebrist inte alls innebär någon lösning på klimatfrågan. Det är därför av största vikt att vi gör mer för att minska våra utsläpp av växthusgaser, både i Sverige och globalt.

Olof Johansson-Stenman

professor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet