Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Ingen ska behöva drunkna – lär barnen simma

Landets kommuner uppfyller inte läroplanens krav på simkunnighet. Trots att så gott som alla landets kommunpolitiker säger att de vill satsa mer resurser på simkunnighet, kan fortfarande var tionde femteklassare inte simma. Det är både oacceptabelt och helt onödigt, skriver Karin Brand, Svenska Livräddningssällskapet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan 2007 är simkunnighetskravet formellt inskrivet i skolans läroplan. I dag ska eleven för att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Innan 2011 var detta mål satt i årskurs 5. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid, samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är med andra ord skolans ansvar att barnen lär sig simma. Men trots det ser vi att det inte finns tillräckligt med resurser för skolan att leva upp till läroplanens krav.

I en mätning som Skolverket genomförde 2010, framgick att nästan 1 av 10 elever inte levde upp till läroplanens krav gällande simkunnighet. Det är en oacceptabelt hög siffra.

Ingen förbättring

Inget tyder heller på att läget har förbättrats under de tre år som gått sedan undersökningen genomfördes. Tvärtom. I de besparingstider som har följt i spåren av den ekonomiska krisen har snarare skolornas simhallstid och därmed deras möjligheter att utöva simundervisning minskat.

Det är inte politikernas bristande kunskap om vad läroplanen kräver som är problemet.

I en enkätundersökning som Svenska Livräddningssällskapet lät genomföra tillsammans med Novus bland landets kommunstyrelseordföranden, svarade så gott som alla (97 procent) att de känner till läroplanens mål för simkunnighet hos barn. Inte heller är det ambitionen som saknas. Samtliga tillfrågade ansåg nämligen att skolan ska satsa de resurser som krävs för att kunna uppfylla läroplanens mål för simkunnighet hos barn. Inte nog med det. Politikerna säger att de vill göra mer än så och satsa även på de riktigt små barnen. Så gott som alla (98 procent) instämmer helt eller delvis i att även förskolebarn bör utbildas i vattenvana och vattensäkerhet.

Stannar vid vackra ord

Tyvärr tycks det dock ofta stanna vid vackra ord och ofta är det ekonomiska besparingskrav som hämmar ambitionerna.

Genom åren har de över 300 simlärare, som Svenska Livräddningssällskapet utbildar varje år, lärt miljontals svenskar att simma. Det gäller inte minst politikerna själva. Sju av tio av männen och kvinnorna som svingar ordförandeklubban i landets kommunstyrelser anger simskola som sättet man själv lärt sig simma på.

Svenska Livräddningssällskapet har skapat världens bästa simskola. En simskola som är öppen och tillgänglig för alla, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånböcker. En simskola där alla förutom simkunnighet också får lära sig vattensäkerhet och livräddning. Att kunna simma omfattar nämligen mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse i och vid vatten och på isar.

Rädda liv

Vi vill fortsätta och utvidga vårt viktiga arbete med att lära barn simma. Vi vill se till att vatten även i framtiden ska vara en källa till lust och glädje. Men för att detta ska bli verklighet, måste vi ha politiken med oss.

Kommunerna måste uppfylla läroplanens krav. Kommunerna måste också se till att även förskolebarn utbildas i vattenvana och vattensäkerhet.

Vi uppmanar landets kommunpolitiker att ta vår utsträckta hand och låta oss hjälpa er. Tillsammans kommer vi att rädda liv.

Karin Brand

generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet