Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det är dags att regeringen samlar sina resurser för att reda ut omfattning och utveckling av alkoholinförseln från utlandet inte minst för våra ungdomars skull, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Ingen alkoholpolitik utan korrekt statistik

Hur ska Sverige kunna föra en restriktiv, om ens vettig, alkoholpolitik om vi inte utnyttjar all den information vi har tillgång till? Information om införseln behöver snarast samordnas för att ge en tydligare och mer korrekt bild av verkligheten, skriver fd tullchef Karl Gunnheden och Erika Nylander, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alkoholrapporteringen i media domineras av att smugglingen och langningen är på tilltagande. BRÅ visar att langningen ökat med 500 procent sedan millennieskiftet. Sven Andréasson vid Statens Folkhälsoinstitut säger att ”det som verkligen har ökat är den kriminella delen där man systematiskt säljer vidare alkohol som förs in från utlandet.”

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De flesta ungdomar tycker att det är lätt att få tag på alkohol. Alkohol som köpts in i Tyskland och Danmark säljs vidare i garage eller genom att de unga köparna ringer ett nummer för att sedan smidigt hämta ut varorna på utvald mötesplats. Att sälja till unga ger en bra förtjänst eftersom langarna i princip kan använda Systembolagets priser som golv för sin prissättning.

Som före detta tullchef, med erfarenhet av mer än 40 års smugglingsbekämpning, och som representant för Sprit & Vinleverantörsföreningen är vi båda högst medvetna om att smugglingen av alkohol är utbredd. En okontrollerad alkoholinförsel gagnar varken branschen eller de grupper som svensk alkoholpolitik främst vill skydda –unga och missbrukare.

Det finns idag olika uppfattningar om hur stor den illegala alkoholinförseln är. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms Universitet, SoRAD, har en uppfattning, alkoholnäringen har en annan och tullen en tredje. Detta är ett problem då informationen är en viktig del i hur Sverige utformar sin alkoholpolitik.

Otydliga regler

Svårigheten i bedömningen beror delvis på att gränsen mellan resandeinförsel och smuggling är otydlig. I dag kan man föra in i stort sett hur mycket alkohol som helst från ett annat EU-land så länge man kan påvisa att det är för eget bruk. Det är möjligt att föra in hundra- eller tusentals liter alkohol om du säger att det är till ditt bröllop eller 50-års kalas. Det finns nämligen ingen gräns för hur mycket alkohol som kan inrymmas i begreppet ”för eget bruk”. De diffusa reglerna gör att det blir mycket svårt för tulltjänstemän att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Systemet är godtyckligt.

SoRAD har i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. För att mäta den registrerade alkoholen samlar man in statistik från Systembolaget, restauranger samt folkölsförsäljning i livsmedelsbutiker.

Till detta lägger de egna skattningar av den oregistrerade alkoholkonsumtionen såsom införsel, smuggling och hemtillverkning. Problemet med dessa skattningar är att de endast bygger på löpande frågeundersökningar där ett antal slumpmässigt utvalda svenskar blir intervjuade per telefon varje månad. Sannolikheten att ungdomar för det första har ett fast telefonabonnemang och för det andra erkänner ett brott för en okänd person som ringer på statens uppdrag är inte tillräckligt stor för att ge pålitliga siffror. SoRAD pekar själv på att dessa skattningar är mer osäkra än för den registrerade alkoholen. Vi behöver bättre mätmodeller.

En korrekt bild behövs

Bra information är inte långt borta och behöver heller inte kosta mycket. Faktum är att vi i dag har bra och tillgänglig information, som om den samordnades, bit för bit, skulle ge oss en tydligare och mer korrekt bild av verkligheten. Tullverket har till exempel sin statistik och sina modeller för att mäta fel i import- och exportflödena. Med rätt statistisk expertis skulle denna information kunna användas för att få fram siffror på det illegala alkoholflödet. Även polisen sitter på värdefull information. När polisen omhändertar alkohol från ungdomar så noteras alltid om det är öl som är inköpt utomlands genom att ölburkar eller andra förpackningar ursprungsgranskas. Ytterligare information som är av värde för beräkningen av illegal handel finn hos gränshandeln själv, genom alkoholexportörernas försäljning till så kallade Bordershops och andra gränsnära försäljningsställen. Kompletteras SoRADs siffror med statistik från tull, gränshandlare, polis och branschen själv kommer vi att komma mycket närmare sanningen än i dag och på så sätt få ett bättre och mer verklighetsnära beslutsunderlag för en mer anpassad alkoholpolitik.

Statsrådet Maria Larsson har inför valet uttryckt att den restriktiva alkoholpolitiken ska stå fast, men hur ska Sverige kunna föra en restriktiv, om ens vettig, alkoholpolitik om vi inte utnyttjar all den information vi har tillgång till? Det är dags att regeringen samlar sina resurser för att reda ut omfattning och utveckling av alkoholinförseln från utlandet –om inte minst för våra ungdomars skull.

Karl Gunnheden

fd tullchef i Södra Sverige

Erika Nylander

vd Sprit & Vinleverantörsföreningen