Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Inga oegentligheter vid spårvagnsköp

Det fanns stora brister i styrningen och kontrollen när Göteborgs Stad köpte spårvagnarna från Ansaldobreda. Men det finns inget som tyder på några oegentligheter.

- Det var en mycket informell styrning med väldigt sladdrig ledning av hela projektet, säger Lars Bergsten (M), ordförande i Stadsrevisionen i Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Styrgruppen styrde inte projektet, det blev mest en diskussionsklubb. I praktiken var det en konsult som ledde projektet.

Läs också: Ny kritik mot spårvagnsaffären

Göteborgs Stad beslöt i juni 2001 att köpa 40 spårvagnar från den italienska tillverkaren Ansaldobreda. Leveransen av vagnarna försenades i flera omgångar och vagnarna har under åren uppvisat stora fel och brister.

Många av vagnarna står nu avställda i väntan på rostsanering och reparationer.

Stadsrevisionen i Göteborg har granskat om hanteringen av kvitton och fakturor motsvarat kraven på god redovisningssed och om fakturahantering och betalning skett utifrån rimliga krav på intern styrning och kontroll.

Granskningen omfattar trafiknämnden, Göteborgs Spårvägar AB och Kommunleasing i Göteborg AB.

Granskningen visar att det finns brister i projektets interna styrning och kontroll.

Spårvagnsprojekt kom enligt Stadsrevisionen att präglas av informella och ofta odokumenterade rutiner.

- Det har naturligtvis medfört att risken för felaktiga betalningar och oegentligheter ökade, säger Bergsten.

Enligt Bergsten har Stadsrevisionen inte hittat några oegentligheter.

- Men jag kan inte garantera att sådan inte förekommit, säger Bergsten. Vi har detaljstuderat 139 poster med ett par hundra fakturor och där finns inga fel.

Den konsult som i praktiken styrde projektet har i flera fall granskat sina egna fakturor.

- Visserligen har de attesterats av högre chef men det är naturligtvis ytterst olämpligt att någon kontrollerar egna fakturor, säger Bergsten.

I ett fall hade konsulten begärt ersättning för 128 timmars arbete under en vecka,

- Det hade inneburit att han jobbade 18 timmar om dagen sju dagar i veckan, säger Bergsten. Det var naturligtvis orimligt men ingen hade reagerat. Den rättades först när vi påpekade felet, då uppgavs att det gällde tre veckors arbete,

Stadsrevisionen konstaterar att spårvagnsprojekt M32 blev mycket komplext.

Ytterst ansvarar trafiknämnden för projektet men Göteborgs Spårvägar AB har haft ett omfattande operativt ansvar och Kommunleasing i Göteborg AB har administrerat betalningar och leasing.

Stadsrevisionen listar flera betydande brister:

• Spårvagnsprojektet har i hög grad präglats av informella och ofta odokumenterade rutiner. Uppdragsbeskrivningar, kontroller och uppföljningar uppfattas som i hög grad informella. Det har medfört bristande spårbarhet och dålig transparens.

• Beroendet av enskilda nyckelpersoner har varit mycket stort och därigenom har projektet varit alltför sårbart.

• Kontrollfunktionen innan beslutsattest har i perioder utförts av personer som antingen saknat tillräcklig inblick i projektet eller utförts av en externt anlitad person som själv varit mottagare av den aktuella betalningen vilket ökar risken för oegentligheter.

• Underlag till fakturor är i flera fall bristfälliga. Vid resor framgår inte alltid syftet med resan, eller vilka personer som deltagit i olika aktiviteter. Underlag för utgifter angående måltider och övernattning saknas i vissa fall. Projektet har i hög grad anlitat konsulter. Fakturaunderlagen från konsulterna uppvisar i vissa fall brister vilket innebär att kompletterande underlag borde ha krävts in innan betalning.

Granskningen omfattar perioden från 2004 fram till och med våren 2014.

Under 2014 har, enligt Stadsrevisionen, förändringar genomförts som stärkt den interna styrningen och kontrollen.

Stadsrevisionen lämnar fyra rekommendationer till trafiknämnden, två till Göteborgs Spårvägar AB och två till Kommunleasing i Göteborg AB främst gällande betalningsrutiner.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.