Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Antalet dödsfall på arbetsplatserna har ökat. Vi vill sätta stopp för denna utveckling som den borgerliga regeringen inte gör något åt, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Inför nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet

Hittills i år har 37 arbetare – alltså mer än en varje vecka – dött i olyckor på arbetet. Ändå uteblir löpsedlarna och debatterna. Samtidigt ökar stressen och intensiteten på arbetsplatserna. Trots det har den borgerliga regeringen inte gjort någonting för att förhindra utvecklingen, skriver Sven Erik Österberg (S) och Stefan Löfven, IF Metall.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Dog i grusras. Föll från ställning. Klämde huvudet. Fick balk över sig. Fastnade i maskin. Ja, exemplen på arbetsplatsolyckor med dödlig utgång är många. Hittills i år har 37 arbetare – alltså mer än en varje vecka – dött i olyckor på arbetet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Varje enskild händelse är en fruktansvärd tragedi för de som drabbats och ett rejält misslyckande för ansvariga politiker och arbetsgivare. Ändå uteblir löpsedlarna, tidningsrubrikerna och debatterna i TV:s morgonsoffor. I bästa fall får dödsolyckorna en notisplats i lokaltidningen – som om dödsolyckor är något varje arbetare får kalkylera med. Vi tycker inte att det är acceptabelt. Ingen ska behöva riskera livet på sin arbetsplats!

Det är dock inte bara antalet dödsolyckor som ökat under senare år, utan också stressen och kraven i arbetet. Drygt åtta av tio arbetare inom industrin jobbar på arbetsplatser där arbetsintensiteten ökat den senaste femårsperioden. Samtidigt har det egna inflytandet över arbetet och möjligheterna till återhämtning under dagen minskat. Och den borgerliga regeringen har inte gjort något för att förhindra utvecklingen! Tvärtom har man har tagit resurser från arbetsmiljöområdet och i stället lagt dem på skattesänkningar som i första hand gynnat de rika.

Regeringen har dragit ned

Regeringen har lagt ned Arbetslivsinstitutet vilket resulterat i att den världsledande forskningen som där bedrevs har splittrats och försvagats. Nästan hälften av arbetslivsforskarna har försvunnit och medlen till arbetslivsforskningen har minskat med 200 miljoner kronor.

Regeringen har också dragit in pengarna för vidareutbildning av skyddsombud. Dessutom har regeringen minskat anslagen till Arbetsmiljöverket, vilket lett till att arbetsmiljöinspektörerna – som ska bevaka att arbetsgivarna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar och tar itu med riskerna för liv och hälsa – minskat med en dryg fjärdedel. Bantningen av Arbetsmiljöverkets anslag under 2007–2009 har fått ett stort genomslag i verksamheten, bland annat genomförs 28 procent färre inspektioner ute på arbetsplatserna jämfört med under förra mandatperioden. Färre inspektörer gör dessutom att skyddsombuden får allt svårare att driva på för en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

När en arbetsplatsolycka sker är en vanlig reaktion att den var oförutsedd eller att den inträffade på grund av olyckliga omständigheter fastän det i själva verket ofta handlar om slarv med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, men många glömmer bort eller struntar i att göra regelbundna riskbedömningar, gå skyddsronder eller följa upp tillbud och olycksfall.

Ändå styr regeringen Arbetsmiljöverket mot mer information och mindre inspektion. Men det räcker inte bara med att informera arbetsgivarna om deras skyldigheter! Det är samma sak som att man skulle få en informationsbroschyr om hastighetsbegränsningar, i stället för böter, när man har kört för fort. Hur effektivt skulle det vara för att få ner antalet olyckor på vägarna?

Vill gå en annan väg

Vi vill gå en annan väg. En Socialdemokratiskt ledd regering kommer att investera en kvarts miljard i en bättre arbetsmiljö. Vi tänker öka resurserna till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan göras, särskilt på farliga och utsatta arbetsplatser. Vi tänker satsa på skyddsombudens utbildning och verksamhet, så att de kan utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Vi tänker rusta upp arbetslivsforskningen, utveckla en kvalitetssäkrad företagshälsovård, ta itu med farligt ensamarbete och utöka de regionala skyddsombudens möjligheter att verka på företag med kollektivavtal.

Dessutom kräver vi nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna – alla löntagare ska ha rätt till säkra och trygga arbetsförhållanden.

Sven Erik Österberg (S)

arbetsmarknadspolitisk talesperson

Stefan Löfven

förbundsordförande IF Metall