Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det borde vara en förutsättning i en demokrati att, när man blivit äldre, själv få bestämma om man vill klä sig i slöja. Det är minst sagt en mänsklig rättighet! skriver Hanna Gadban

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Inför en åldersgräns för slöja på barn

Det borde vara en förutsättning i en demokrati att när man blivit äldre, själv få bestämma om man vill bära slöja eller inte. Det är därför dags att införa en åldersgräns även för slöjan, skriver samhällsdebattör Hanna Gadban.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag önskar att ni, som talar så fint om mänskliga rättigheter, sätter er in i barnens situation och försöker se hur världen ter sig ur ett beslöjat barns perspektiv! Jag önskar att ni, som talar så fint om tolerans, visar empati för de små flickor vars öde har bestämts av de kulturella och religiösa begränsningar som deras föräldrar är övertygade om! Jag önskar att ni, som talar så fint om att ha rätt till en egen åsikt, låter mig uttrycka mina åsikter utan att ni översköljer mig med anklagelser! Antar ni utmaningen?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I ett land som anses genomsyrat av liberalt tänkande har man helt missuppfattat vad termen frihet innebär. Är det friheten att få fatta egna beslut? I vilken grad då? Och på vems bekostnad; individens eller samhällets? Är det friheten att bevara, värna om och utöva sin religion och kultur? Till vilken grad då? Och på vems bekostnad? Vad händer med den som vill välja bort dessa kulturella och religiösa påtryckningar? Har man rätt att göra det? Och vad händer om den personen råkar vara en liten flicka som inte vågar säga emot, utan bara måste acceptera sina föräldrars vilja?

Ingen utgår från barnens bästa

Vad säger de små flickorna? Ha någon frågat dem? I alla tider har barn underordnats vuxna. Vi talar som experter om deras känslor, deras behov och vad som är deras bästa, men ingen har utgått från barnens bästa, ingen har lyssnat på dem, tolkat deras signaler och visat förståelse för deras tysta lidande!

Jag vill diskutera ”slöjan” rationellt. Slöjan är uppenbarligen en religiös symbol. Men den religiösa övertygelsen utgör en lång process i en människas liv. För att begrunda de existentiella frågorna krävs mognad och en viss kapacitet som gör att en kvinna av religiös övertygelse bestämmer sig för att beslöja sig! Hur, på vilket sätt och när har en sjuåring flicka hunnit gå igenom denna process?

Då måste vi agera!

Slöjan är även en kulturell symbol. Visst är det fint att vårda sin egen kultur i exil. Men om följden av slöjan blir att flickan inte får klä sig som sina kompisar, utan enbart som sin mamma, att hon inte heller har rätt att imitera sina kompisar utan enbart imitera sin mamma, då måste vi agera! Så som barn vill imitera sina närmaste, vill de också imitera sina idoler, kändisar och TV- stjärnor. Men är det föräldrarna som strikt bestämmer vad, vem och vilka deras flickor ska imitera?

Slöjan är framför allt en patriarkal symbol som bygger på den patriarkala maktutövning som genomförs gentemot kvinnor, och i synnerhet små flickor. Slöjan är även en sexuell symbol eftersom kvinnorna uppmanas att beslöja sig framförallt vid männens närvaro! Varför i hela friden måste man, i kulturens namn, tvinga in ett litet flickhuvud i denna? Är det inte stigmatiserande då?

Hur omvärlden uppfattar de beslöjade flickorna och hur flickorna bemöter omvärlden är långt ifrån neutralt, det är något som starkt påverkar dessa flickors syn både på sig själva och på sin omgivning. Inte sällan hör vi om de negativa konsekvenser som ett sådant möte medför. Men det är sällan vi agerar! Det paradoxala är att somliga kallar detta begränsande av barns rörelsefrihet för en mänsklig rättighet!

Jag är djupt upprörd över det faktum att somliga lever i en demokrati i Sverige samtidigt som andra kastas rakt ned i medeltidens djupaste mörker. Jag blir upprörd när vissa kulturella ritualer utgör en mall som små flickor måste följa. Jag blir upprörd över den outtalade tolerans som vårt samhälle tillåtande och förstående visar, att man är toleranta så länge man inte behöver beblanda sig med de svagaste i samhället, barnen. "Låt de utöva sin kultur så länge den inte gäller oss!", hör jag somliga tänka, och de kallar det så fint för mångkultur!

Dags att införa en åldersgräns

Här i Sverige har man åldersgräns för allt, det är dags att införa en åldersgräns även för slöjan! Det borde vara en förutsättning i en demokrati att, när man blivit äldre, själv få bestämma om man vill beslöja sig. Det är minst sagt en mänsklig rättighet!

Jag blir illa berörd när jag ser hur vissa aktivister och politiker utifrån ett förment solidariskt perspektiv bär slöja för att stödja en beslöjad kvinna som har utsatts för rasistiskt våld. Jag känner fullkomlig sympati med kvinnan och hennes familj, men jag hade även önskat att dessa aktivister och politiker, för en gångs skull kunde reagera när våra förortsflickor förtrycks i religionens och kulturens namn. Jag skulle önska att liknande solidariska aktioner fanns med på deras dagordning! Eller inkluderas inte våra förtryckta barn i deras solidaritetsprojekt?

Hanna Gadban

samhällsdebattör