Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Industritomterna som är tickande miljöbomber

Mängder av områden i Västra Götalandsregion står i behov av att bli sanerade på tunga metaller. Utsläpp från gamla industrier har stannat kvar i marken och riskerar att förorena vattnet.

Ett omfattande saneringsprojekt pågår nu för att bit för bit sanera de förorenade områdena.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Regeringen har märkt runt 660 miljoner kronor för saneringsarbeten av förgiftade marker i hela landet. Pengarna ska gå till de områden där en ansvarig inte kan ställas till svars, berättar Urban Lindqvist på länsstyrelsen i Västa Götalands län:

– Ett företag som skitat ner men gått i konkurs är den vanligaste anledningen, säger han.

Det är länsstyrelsens miljöskyddsenhet som har i uppdrag att utreda vilka områden som behöver saneras. De allra flesta objekten är förorenade på grund av gamla industriutsläpp. Och processen tar tid. Urban Lindqvist bedömer att det finns runt 200 områden i hela länet som klassats som "ettor" – det vill säga riskklass 1, den högst prioriterade kategorin bland saneringsobjekten. Hela regionen innehåller drygt 9 000 områden där det kan behövas sanering, eftersom verksamheter som kan ha orsakat giftiga utsläpp har bedrivits på platsen.

Finns det en ansvarig part blir det ofta en lång process av överklaganden innan saneringen kommer igång.

I Göteborgsområdet står den gamla skrotfirman Wockatz på länsstyrelsens lista över prioriterade objekt. Under åtta decennier på 1900-talet drev de sin verksamhet nere vid Marieholmsgatan – ett område som nu är förorenat av bland annat bly, koppar och kvicksilver.

Sedan ett par år tillbaka ägs företaget av Stena Metall, som överklagat miljöförvaltningens begäran om en åtgärdsutredning. Där menar man att det finns andra verksamheter runt omkring som kan ha bidragit till föroreningarna – och att man inte ska behöva stå för saneringsåtgärderna på egen hand.

Martin Fast, fastighetschef på Stena Metall:

– Det är odiskutabelt att det finns förorening på tomten men andra bolag har också haft verksamhet där, säger han. Vi ska göra utredningen delvis, men den andra biten ska någon annan göra.

Han menar också att det gamla industriområdet inte utgör någon större fara för miljön.

– Vi har utrett det här och haft konsulter där som har bedömt att det inte är farligt, säger han.

Enligt Martin Fast kommer gifterna stanna kvar i fastigheten, och att det största problemet ligger i hur kommunen ser på saken.

– Alla kommuner gör olika, säger han. Vissa tycker att man ska ta bort allt, och på andra ställen är man mer pragmatisk. Vi vill göra rätt för oss, men det betyder inte att vi kan ta på oss hur mycket som helst.

I Ale kommun går man nu in i slutskedet av projektet med att sanera det sista kring det gamla varvsområdet i anslutning till Göta älv. Industriområdet Surte 2:38, som är den sista pusselbiten, beräknas bli färdigt någon gång mellan 2012 och 2013. Det sanerade området omfattar också Bohus varv och Surte glasbruk, som nu står klara redan nu. Runt 250 ton bly, 300 ton zink och två ton kvicksilver kommer att ha sanerats bort när allt är färdigt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.