Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

I Kungälv satsar man på förebyggande folkhälsa

Via Hälsofrämjande förebyggande enheten arbetar Kungälvs kommun strategiskt med folkhälsoarbete, med fokus på bland annat äldres hälsa, stöd till anhöriga och att motverka digitalt utanförskap. Målet är att öka såväl kunskap och tillgänglighet som delaktighet bland kommunens medborgare.

Mari-Therese Bokvist jobbar som anhörigkonsulent och aktiveringspedagog i Kungälvs kommun. Hon berättar att kommunen arbetar brett med förebyggande folkhälsoarbete och strävar efter att tidigt nå ut med bland annat anhörigstöd för att ge hjälp till anhöriga som stödjer och vårdar. Via enskilda samtal eller i grupp vägleder, lotsar och ger anhörigkonsulenterna rätt verktyg för anhöriga.

– Anhörigvårdare tar stor ansvar för att hjälpa och stötta sina närstående och vi ser vikten av att stötta dem för att kunna hantera sin vardag

Hälsofrämjande förebyggande enheten i samarbete med Folkhälsan arrangerar olika gratisföreläsningar till stöd för kommunens invånare.

Under 2020 kommer hälsofrämjande verksamheten att ha föreläsningar inom områdena dyslexi, smärta för äldre och diabetes. Verksamheten bedriver studiecirklar som bland annat fokuserar på att motverka digitalt utanförskap och på anhörigstöd.

Seniorcaféer förbättrar psykisk ohälsa

En stor del av enhetens verksamhet handlar om att skapa delaktighet och mötesplatser för äldre. Mari-Therese har arbetat med kommunens seniorcaféer i över sex år. Hon fördelar även sin tid på arbetet med anhörigstöd och äldresäkerhet.

– Seniorcaféerna är viktiga verksamheter för oss i det förebyggande, hälsofrämjande arbetet. Det ökar möjligheten för äldre att vara delaktiga i samhället och är en mötesplats för social gemenskap, vilket har en direkt inverkan på den psykiska ohälsan.

– Caféverksamheterna erbjuder sittyoga, sittgympa, It- och språkcafé, musikunderhållning, bingo, filmvisning, olika typer av utflykter med mera – allt utifrån behov och önskemål ifrån gästerna.

Inom Hälsofrämjande förebyggande verksamheten bedrivs flera andra satsningar med syftet att underlätta för seniorer. Hemfixare hjälper äldre med praktiska sysslor som att exempelvis byta gardiner och fixa nya glödlampor för att undvika fallskador, medan Budbärarna tar upp samhällsnyttig information gällande kommunens tjänster, stöd och service till äldre, ger aktivitetstips och råd om kost. Man erbjuder även säkerhetsronder.

– Båda grupperna består av frivilliga personer som bor i kommunen och det är roligt att så många kan och vill engagera sig, delta och ställa upp. Det är värdefullt och    betyder mycket.