HVB-hem i utreds för arbetsmiljöbrott

ANNONS

HVB Nordic Living öppnade sitt boende för ensamkommande ungdomar i Mölndal i september 2014. Bara ett par månader efter starten larmades Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, den myndighet som beviljar tillstånd att driva HVB-hem.

Så här står det bland annat i Ivo:s anteckningar:

"Enligt personalen är de extremt underbemannade. De är bara fyra personal och för det mesta arbetar de ensamma. /.../ Personalen har pratat med ledningen massor av gånger men det hjälper inte. Ledningen lyssnar inte./.../ Det är ingen bra kvalitet, ungdomarna vet varken ut eller in och blir aggressiva och frustrerade. Hittills har inget allvarligt inträffat, men det kommer det att göra."

ANNONS

Vid den påföljande inspektionen bedömer Ivo att företaget lever upp till de krav som ställs för att driva HVB-hem. Detta med hänvisning till de förändringar företaget genomfört, bland annat vad gäller personaltäthet. Ivo genomförde ytterligare två inspektioner utan anmärkning.

Men ett år senare är bemanningen fortfarande en lika stor fråga för HVB-hemmets anställda. Deras begäran om ökad bemanning på nattetid tas inte på allvar, trots upprepade påstötningar. Sara var en av alla som tvingades arbeta ensam nattetid på hemmet där Alexandra Mezher dödades.

- På andra boenden jobbade man två och två på nätterna. Jag brukade låsa dörren till personalrummet för att känna mig trygg, jag vet inte varför vi fick jobba ensamma. Både jag och andra tog upp frågan flera gånger och fick då beskedet att det fanns jourpersonal att ringa om vi behövde, säger Sara.

Ensamarbete är dock helt enligt reglerna så länge verksamhetens säkerhet och kvalité upprätthålls. Vilken personaltäthet som krävs för att uppnå detta är upp till varje hem att avgöra.

Sara lämnade HVB-hemmet för gott efter den tragiska händelsen. Enligt företagets talesperson, Staffan Alexandersson, är två av hemmets anställda sjukskrivna och en är mammaledig och företaget nyanställer. På hemmet står för närvarande fyra av de tio boendeplatserna tomma.

ANNONS

Den unge mannen, som sitter häktad misstänkt för mordet på Alexandra Mezher och för mordförsök på en boende, hade bara varit på boendet en månad när dådet inträffade. Varningssignalerna fanns där och företaget HVB Nordic Living anställde en stödperson dagtid enbart för honom men först efter Alexandras död höjdes nattbemanningen till två personer.

Knivdådet i Mölndal handlar alltså inte bara om ett misstänkt mord utan också om en misstanke om brott mot arbetsmiljölagen. Händelsen är också formellt en arbetsplatsolycka med dödlig utgång.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg har nu inlett en förundersökning kring misstänkt arbetsmiljöbrott och avvaktar mordutredningen och resultatet av Arbetsmiljöverkets granskning.

Det finns två tidigare fall som prövat rättsligt och som har likheter med händelsen i Mölndal. HVB Living Nordic riskerar inte bara att åtalas för arbetsmiljöbrott utan även vållande till annans död.

För åtta år sedan inträffade ett liknande fall i Skåne där arbetsgivaren fälldes.

Det var en behandlingsassistent som dödades av en pojke med kniv på ett så kallat LVU-hem. På hemmet bodde barn och unga som hade omhändertagits enligt Lagen om vård av unga. I Mölndal handlar det om ett boende för ensamkommande barn och ungdomar men frågan är detsamma: Har arbetsgivaren fullgjort sin plikt att förutse och förbygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen?

ANNONS

I Skånefallet blev institutionscheferna ansvariga för arbetsmiljöbrott med påföljden villkorlig dom och 80 dagsböter vardera för att de inte i tillräckligt hög grad kartlagt riskerna kring pojkens beteende.

Det andra liknande fallet handlar om en vårdare på häktet i Flemingsberg som ensam följde med en av de intagna ut på rastgården och där dödades av den intagne. I det fallet ansåg inte rätten att arbetsgivaren åsidosatt sitt ansvar vad gäller arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Rättegången mot den misstänkte unge mannen väntas i början av maj. Om han kommer att bedömas som barn eller vuxen i en den kommande rättegången är oklart. Åklagaren väntar fortfarande på svar från medicinska undersökningar.

Vidare misstänker Rättsmedicinalverket i en första inledande rättpsykiatrisk undersökning att mannen lider av en allvarlig psykisk störning.

Verket föreslår en större utredning för att undersöka om han vid en fällande dom bör dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse.

Fotnot: Sara heter i verklighetens något annat.

ANNONS