Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Handikappfrågor måste upp till debatt

En stor grupp glöms bort helt i valdebatten, nämligen funktionshindrade. Vi undrar därför vad partierna tänker göra? Alla som vill och kan ska självklart arbeta, men vad vill samhället med dem som inte kan? skriver Margit Svensk och Anna Ljungqvist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi upplever att det dels handlar om ett osynliggörande av sjukpensionärer, dels om en omfattande diskriminering av vissa funktionshinder i samhället. Osynliggörandet i valrörelsen bidrar till diskrimineringen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Här några exempel på olika typer av diskriminering och osynliggörande i statlig och kommunal politik:

Åldersdiskriminering

* Skattesänkningar riktas mot ålderspensionärer, fastän yngre med sjukersättning också ingår i pensionssystemet .

* Busskort är gratis i flera kommuner om man är över 65 år, men detta gäller inte för förtidspensionärer.

* Så kallade fixartjänster (hjälp med praktiska saker) finns i många kommuner för personer över 65 år, men inte till yngre funktionshindrade.

* Ålderspensionärer har ofta rabatter av olika slag som inte gäller för yngre pensionärer.

* Hemtjänsten ligger inom äldreomsorgen och man talar bara om den i samband med äldrevård. Men det finns många yngre som också har hemtjänst.

Osynliggörande av vissa funktionshinder

När man talar om tillgänglighet tänker man på en rullstolsburen person, men till exempel ryggskadade har helt motsatta behov. Vi kan inte stå och/eller sitta mer än korta stunder. Det finns också fördomar mot nack- och ryggskadade. Den som haft tillfälligt ont i rygg eller nacke på grund av överbelastning, kan inte jämföras med den som har en kronisk ryggsjukdom eller är traumatiskt nackskadad.

Den allmänna bilden av en funktionshindrad är en gubbe med käpp eller en rullstolsburen person. Det borde i stället finnas en neutral funktionshinderskylt.

Parkeringstillstånd för handikappade lämnas nästan bara till rullstolsburna. Men att åka Flexlinjen är otänkbart eftersom det tar för lång tid. Att åka kollektivt är också omöjligt när det är lång restid och mycket folk. I Västtrafiks nya bussar är det till exempel ett högt podium för sittplatserna, som medför risk för olycksfall vid på- och avstigning. Det som återstår blir färdtjänst, om vi ens får det. Är det att stödja tillgänglighet och oberoende?

Ny syn på funktionshindrade

Vad kan då göras för att förbättra situationen för funktionshindrade?

Handikappfrågor måste diskuteras oftare både före och efter valrörelsen.

Synen på funktionshinder och funktionshindrade måste förändras hos både politiker och allmänhet. Man måste inse att detta handlar om en mycket stor grupp människor av alla åldrar och med vitt skilda behov.

Margit Svensk

medicine kandidat, ryggopererad

Anna Ljungqvist

vårdlärare, WAD-skadad och ryggopererad