Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Hamnbanan prioriteras

Det finns bara en sak som är säker när pengarna till nya vägar och järnvägar fördelas. Hamnbanan på Hisingen kommer före Västlänken, långt före.
- Hamnbanan är otroligt viktig och av högsta nationella prioritet, säger Katarina Norén, planeringsdirektör på Banverket.
Orsaken är Hamnbanans strategiska betydelse för Göteborgs hamn och därmed för Sveriges export och import. På banan transporteras drygt 200 000 containrar per år och stora mängder papper, pappersmassa, stål, olja och bilar.

Med drygt 70 tåg per dygn är Hamnbanan en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar, eftersom den är enkelspårig är den dessutom mycket störningskänslig.
Blockeras Hamnbanan lamslås Göteborgs Hamn.

Vill få bort farligt gods
De senaste åren har det gamla varvs- och industriområdet på Norra älvstranden förvandlats till bostadsområde. Såväl boende som Räddningstjänsten vill ha större avstånd mellan bostäder och spåret där farligt gods som olja och gasol transporteras. De boende och kommunen vill dessutom ha bort den barriär som banan utgör.
- Kapaciteten på Hamnbanan måste förbättras och störningskänsligheten minskas genom utbyggnad till dubbelspår och helst skall barriären elimineras, säger Birgitta Hellgren, regional direktör på Banverket.

Banverket har utrett tre huvudalternativ för dragning av Hamnbanan. Efter samråd med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen beslutade Banverket strax före årsskiftet att Hamnbanan skall byggas ut längs eller i närheten av dagens enkelspår.
- Det skulle bli minst tre gånger dyrare att bygga banan i tunnlar under centrala Hisingen jämfört med dubbelspår i nuvarande korridor, säger projektledaren Bo Lindgren. Det skulle vara oerhört svårt att motivera en så enormt dyr utbyggnad.
- Dessutom kan den befintliga banan byggas ut och tas i bruk i etapper. En tunnel under Biskopsgården är inte användbar förrän den är helt klar.

Men det betyder inte att Hamnbanan byggs ut med ett nytt spår i direkt anslutning till dagens enkelspår.
- Nej, säger Lindgren. Det mesta pekar på att Hamnbanan läggs i tunnel mellan Pölsebo och Eriksbergsmotet. Den etappen är jämte bron över älven prioriterade, vi utreder dem först.

Nytt spår bredvid det gamla
Mellan Skandiahamnen och Pölsebo byggs nytt spår byggs parallellt med det gamla.
Mellan Eriksbergsmotet och Kvillebäcken går Hamnbanan och Lundbyleden parallellt och utgör en betydande barriär. En lösning är att gräva ner de två spåren och de fyra körfälten i tråg för att minska barriär och bullerstörningar. Vägverket och Banverket planerar etappen tillsammans.
- Kvillebäcken blir ett problem, säger Hellgren. Det är ett värdefullt område som vi måste passera på ny bro eller i tunnel. Men med bro kommer vi inte ner i ett tråg förrän vid Lindholmsmotet och med tunnel kommer vi inte upp till Kvillebangården.

De tre järnvägsetapperna Skandiahamnen-Pölsebo, Pölsebo-Eriksbergsmotet och Kvillebäcken-Olskroken inklusive ny bro över älven har kostnadsberäknats till 2,6 miljarder kronor. Hela Hamnbanan skulle därmed kosta kring fyra miljarder kronor att bygga ut och bygga om.
- Vi kan förmodligen sätta spadarna i jorden för de första etapperna om två-tre år, säger Birgitta Hellgren.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.