Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Svenska regeringen måste stödja FN:s nya resolution om de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av vapen som innehåller utarmat uran, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Hög tid stoppa urandopade vapen

Sverige har lagt ner sin röst vid samtliga omröstningar i FN för att få stopp på bruket av vapen med utarmat uran. När nu en ny resolution ska antas uppmanar vi regeringen att ta sitt ansvar, skriver Anita Lilburn, Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I oktober 2012 kommer FN:s nedrustningskommitté återigen att ta upp frågan om de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av utarmat uran (Depleted Uranium, DU) och rösta om en fjärde resolution i ämnet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

DU används i en rad olika pansarbrytande vapen och har länge setts som mycket kontroversiellt på grund av sin kemiska giftighet, sin radioaktivitet och sin förmåga att generera uranoxidpartiklar som innebär stora hälsorisker när de kommer in i kroppen, genom inandning, öppna sår eller kontaminerat vatten eller föda.

Utomordentligt svårt att sanera

Forskning om DU:s potentiella skadeeffekter på hälsa och miljö och den utomordentligt svåra och kostsamma uppgiften att effektivt sanera områden där DU-vapen använts gör att vapnen under senare år alltmera ifrågasatts. DU-partiklar stannar inte vid nationsgränser utan sprids med vindarna och tränger ner i jord och grundvatten.

FN-resolutioner 2007, 2008 och 2010 har accepterat DU:s potentiella hälsorisker. Resolutionerna 2007 och 2008 uppmanar till mer forskning om DU. Resolutionen år 2010 stöddes av 148 stater av 182. Endast fyra stater röstade mot. Sverige har lagt ner sin röst vid samtliga omröstningar.

Sverige alltmer isolerat

Sverige har blivit alltmer isolerat i denna fråga internationellt. Regeringens argument är att mer forskning krävs för att kunna ta ställning i frågan om DU. Ändå har Sverige inte stött de resolutioner som uppmanar till och försöker underlätta just forskning. Detta strider mot Sveriges officiella värderingar:

Sveriges utrikespolitik är klart rotad i de värderingar som vårt eget samhälle är byggt på. (Uttalande av utrikesministern http://www.sweden.gov.se/sb/d/7505).

Sverige kommer att fortsätta att vara ett världsledande land på miljöområdet genom att bedriva en aktiv och framtidsorienterad miljöpolitik som hittar lösningar på såväl internationella som nationella miljöproblem. (Uttalande av miljöministern http://www.sweden.gov.se/sb/d/15204).

Stöd den nya resolutionen

Den exakta formuleringen i den nya resolutionen kommer att fastslås av de alliansfria länder (non-aligned movement) som står bakom resolutionen. Den internationella koalitionen mot uranvapen (ICBUW) försöker få dessa länder att ta hänsyn till uppmaningen från FN:s miljöprogram (UNEP) att tillämpa försiktighetsprincipen. ICBUW hänvisar till den växande mängden forskning som ger starka indikationer på att DU har skadliga hälsoeffekter.

Vi uppmanar enträget regeringen att stödja den nya resolutionen.

.

Anita Lilburn

ordförande för Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK) och svensk kontaktperson för Nordiska Nätverket mot uranvapen (NNmU)