Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi kommer att träffa Näringsdepartementet och Trafikverket den 23 januari för att diskutera hur vi tillsammans kan gå vidare för att åstadkomma bättre pendlingsmöjligheter på Södra Bohusbanan, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Hög tid att bygga ut Bohusbanan

Göteborgsregionens gemensamma målsättning att öka andelen resor med kollektivtrafik, från dagens dryga 20 procent till 40 procent år 2025, kräver nya kapacitetshöjande åtgärder på Södra Bohusbanan, skriver bland andra Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Södra Bohusbanan, mellan Göteborg och Uddevalla, är i dag en enkelspårig bana som trafikeras med både person- och godståg. Trafiken och det regionala resandet har ökat kraftigt de senaste åren. I dag är spårets kapacitet tidvis fullt utnyttjad, där många pendlare vittnar om för få avgångar, överfyllda tågvagnar och alltför ofta förseningar eller inställda avgångar. Det är också brist på pendelparkeringar på delar av sträckan även om fler platser byggts som en del av Västsvenska paketet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vill växa ännu mer

De fem kommunerna längs Södra Bohusbanan, exklusive Göteborg, har mellan åren 1990 och 2011 haft en befolkningstillväxt på sammanlagt över 20 000 invånare. Kommunerna har vilja och potential att växa ännu mer. Men fortsatt befolkningstillväxt i kombination med Göteborgsregionens gemensamma målsättning att öka andelen resor med kollektivtrafik, från dagens dryga 20 procent till 40 procent år 2025, kräver nya kapacitetshöjande åtgärder på Södra Bohusbanan.

Måste bli mer attraktiv

I dag arbetspendlar cirka 15 000 personer från de fem kommunerna till och från Göteborg varje dag. Många väljer i dag att ta bilen till jobbet och detta ska fortsatt vara ett alternativ för alla som behöver bilen för att få ihop vardagen. Samtidigt är E 6:an in mot Göteborg hårt trafikerad under rusningstid och då mycket känslig för störningar som snabbt leder till köbildningar. Kollektivtrafiken måste därför bli ett mer attraktivt alternativ för att fler ska välja tåg eller buss framför bilen.

I den idéstudie för Södra Bohusbanan som Trafikverket presenterade i december 2011 anges flera förstärkningsåtgärder som skulle kunna genomföras för att öka kapaciteten. På kort sikt handlar det exempelvis om förlängda plattformar för att kunna köra längre tågset, förlängda mötesstationer i Säve och Kode för godstrafiken vilket betydligt förbättrar punktligheten och återställningsförmågan för persontrafiken, samt en ny mötesstation mellan Ljungskile och Uddevalla för att uppnå halvtimmestrafik mellan Göteborg och Uddevalla.

Dubbelspår en del av sträckan

På längre sikt föreslås dubbelspårsutbyggnad på delar av sträckan för att åstadkomma kvartstrafik mellan Göteborg och Stenungsund under högtrafik. Med dubbelspårsutbyggnad finns även förslag om hållplatser i Säve samt Brunnsbo för att möjliggöra tågpendling för boende kring Säve, vilket skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande i området, in till centrala Göteborg och förbättra tillgängligheten till arbetsplatser på Hisingen från Bohuslän och vice versa.

I dagsläget finns emellertid ingen konkret plan för om och när de nödvändiga investeringarna kommer att genomföras.

Vi kommer därför att träffa Näringsdepartementet och Trafikverket den 23 januari för att diskutera hur vi tillsammans kan gå vidare för att åstadkomma bättre pendlingsmöjligheter på Södra Bohusbanan.

Lockar nya företag

Fortsatta infrastruktursatsningar är nödvändigt för att utvidga Göteborgsregionens arbetsmarknad och locka nya företag till regionen som i sin tur skapar fler arbetstillfällen.

År 2014 påbörjas dubbelspårsutbyggnaden för Marieholmsbron, vilket skapar förutsättningar för mer trafik från Bohuslän. När Västlänken står klar år 2028 ökar kapaciteten ytterligare vid Göteborgs Centralstation. Vår målsättning är att nödvändiga förstärkningar på Södra Bohusbanan är genomförda till dess.

Jonas Ransgård (M)

ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund

Anders Holmensköld (M)

ordförande Kungälvs kommunstyrelse

Martin Johansen (FP)

ordförande Tjörns kommunstyrelse

Kent Sylvan (M)

ordförande Stenungsunds kommunstyrelse

Henrik Sundström (M)

Ordförande Uddevallas kommunstyrelse

Lars-Åke Gustavsson (M)

ordförande Orusts kommunstyrelse