Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Gränslös Kinafeber

Målet att tjäna pengar överskuggar allt annat. Att prata mänskliga rättigheter anses sällan bra för affärerna och Göteborg skyr ämnet.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Alla gör det. Försöker gräva guld i Kina, alltså. Och Göteborg har inte bara cirka 35 andra svenska kommuner att konkurrera med vad gäller vänortsutbyte med kinesiska städer. Även Chicago, Berlin, Milano, Liverpool – och väldigt många fler – är också så kallade systerstäder med den kinesiska jättestaden Shanghai.

Möjligen kan Göteborg skryta med att ha varit där längst. Men kan det övertrumfa exempelvis satsade utbytesdollars eller euro?

Kanske är det en påtagliga känsla av flås i nacken som får tjänstemännen på Business Regions Göteborg, BRG, att frångå resepolicyns regler om återhållsamhet? På det kommunala bolaget, som sköter kontakterna i Kina, skyller man de höga biljettpriserna på att man måste resa med kort varsel.

För inte kan det väl vara så att dessa regionala affärsmän anser att statusen i en affärsklassbiljett anses viktigare än den besparing en resa i "slummen" skulle innebära?

Lycka. Så sammanfattar BRG:s Ulf Lundin i GP faktumet att Göteborg har Shanghai som systerstad.

Olycka. Är det däremot att hamna i kinesiskt fängelse för sina politiska åsikters skull. Det och värre öden drabbar många i storriket, även många vi i väst aldrig skulle betrakta som brottslingar. Men sådana "detaljer" står inte på agendan när det är vänortsutbyte.

Det sent omsider framkrystade positionspapper som kom 2008 nämner bara ambitionen att fördjupa diskussionerna om demokrati. Men utgångspunkten tycks vara att initiativ skall komma från den kinesiska sidan.

Visserligen är de politiska partierna splittrade i frågan och fp, kd och v missnöjda med tassandet i fråga om mänskliga rättigheter. Men det skall nog mycket till för att formuleringarna skall ändras när det i år bör vara dags, nu när jätteeventet Expo 2010 står för dörren.

Från Göteborgs sida har näringslivssatsningar hela tiden dominerat kontakterna, med kulturellt utbyte som lite grädde på moset. Visserligen har miljö och hållbar utveckling också stått på agendan, men så långt som att djupare diskutera en hållbar politiskt utveckling vill ingen gå. Detta trots att Kina även börjat agera som en kolonial stormakt i en rad afrikanska länder.

Göran Johansson, som varit pådrivande i vänortskontakterna, har hela tiden hävdat han tror på de små stegens förändring som följer naturligt på mänskligt utbyte. Ett nog så märkligt förhållningssätt för en politiker som på andra plan knappast gjort sig känd för sin återhållsamhet.

Håkan Beskow, internationell chef vid internationella enheten i Göteborg har ingen avvikande uppfattning. Obehagliga frågor får någon annan ställa än företrädare för Göteborg. UD bedriver utrikespolitik, inte vi, är signalen från internationella enheten.

Den inställningen sprider en unken doft, som känns igen när det kommer till frågan om öppna redovisningar av vad dörröppnandet kostar och sedan genererar för resultat.

På sedvanligt vis bemöter Göran Johansson i GP kritiken för bristen på granskning med en sågning. Han avfärdar debatten om utvärderingar som "erbarmligt dålig".

En sådan syn på kvalitetskontroll och hantering av skattemedel är stor skam!