Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

GP testar: Så här mycket farliga ämnen släpper väggfärger ut

Har du tänkt måla om barnrummet igen? Vissa väggfärger släpper mycket kemikalier till inomhusluften, visar vårt test.– Det ser inte bra ut. Vi kan behöva se över reglerna för färg, säger Kemikalieinspektionens expert.

Vattenbaserad färg låter ofarligt. Men att den går att lösa med vatten innebär inte att den är fri från skadliga ämnen som släpper från färgen och förorenar inomhusluften. Testfaktas test visar på stora skillnader mellan olika fabrikat.

– Vissa färger ger ifrån sig anmärkningsvärt höga halter. Samtidigt är jag inte förvånad eftersom det här inte är reglerat alls i Sverige, säger Sören Ryom Villadsen, testledare på Eurofins i Danmark som utfört analysen.

I testet har laboratoriet undersökt hur mycket så kallade VOC-ämnen färgerna emitterar, det vill säga släpper ifrån sig till rums- luften. VOC är en grupp lättflyktiga kemikalier som framförallt kopplats ihop med allergiska besvär, huvudvärk och illamående. Mätningarna gjordes efter ett dygn, tre dygn och 28 dygn.

– Man kan tydligt se hur emissionen är jättehög de första dygnen och sedan avtar. Efter 28 dygn är den gängse uppfattningen att emissionen kommer ligga kvar på samma nivå, säger Sören Ryom Villadsen.

Sverige har inga regler för hur mycket VOC-ämnen en färg får släppa ifrån sig när den sitter på väggen – bara hur höga halter producenten får blanda i färgen, vilket inte är samma sak. Därför har Testfakta jämfört väggfärgernas emission med de tyska lagkraven för emissioner från byggvaror som till exempel golvbeläggningar och lim.

Resultaten visar att ingen av färgerna från Alcro, Rusta, Bauhaus och Jula skulle ha klarat de tyska gränsvärdena. Värst är Bauhaus färg Swingcolor, enligt laboratoriet.

– Tittar man på mätningen efter 28 dagar har den fortfarande en väldigt hög totalemission och släpper bindmedlet texanol nästan fyra gånger över gränsvärdet, säger Sören Ryom Villadsen. Det kan jämföras med färgerna från Nordsjö och Beckers som slutar släppa ifrån sig VOC-ämnen redan efter tre dygn.

Vad gäller reglering av emissioner ligger Sverige efter andra länder i Europa. Svenska Kemikalieinspektionen arbetar just nu med ett lagförslag som till viss del bygger på de tyska reglerna. Jämför man Testfaktas resultat med de föreslagna svenska gränsvärdena skulle ett par av färgerna inte klara dessa heller. Problemet är bara att färg inte är tänkt att ingå i den nya begränsningen.

Erik Gravenfors leder Kemikalieinspektionens arbete.

– Det är naturligtvis inte bra. De regler som redan finns för hur mycket VOC-ämnen man får stoppa i produkten har ansetts tillräckliga. Men kanske måste vi fundera på att utvidga den kommande begränsningen även till kemiska produkter som färg, säger han.

Han är även förvånad över de stora skillnaderna i emissioner mellan olika väggfärger.

– Jag trodde inte att det skilde så här mycket. Resultaten från de olika mätningarna visar också hur viktigt det är att vänta några dygn med att flytta in i ett nymålat rum, säger Erik Gravenfors.

Så här säger två av företagen

Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus som säljer Swingcolor:

– Vår produkt följer svensk lagstiftning. Men vi ska ta informationen i beaktande vid vår kommande sortimentsrevidering. Och vi ska givetvis ligga steget före framtida lagkrav.

Carina Sesser Nylund, kommunikationsansvarig på Tikkurila Sverige som säljer Alcro:

– Vi arbetar hela tiden för att förbättra och vidareutveckla våra produkter. Alcro Basic är en av få av våra produkter som i dagsläget inte har Astma och Allergiförbundets rekommendation eller är Svanenmärkt. Men den uppfyller självklart de regler som gäller.

FAKTA: Om testet

Eurofins laboratorium i Danmark har analyserat utsläppet (emissionen) av så kallade flyktiga organiska föreningar (VOC-ämnen: volatile organic compounds) från åtta vanliga väggfärger. Emissionen mättes efter ett, tre och 28 dygn.

De uppmätta halterna av VOC har jämförts med de tyska lagkraven för emissioner från byggvaror, AgBB. Dessutom gjordes en riskvärdering (riskindex) utifrån mätresultaten.