Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Glädjande att FP vill bygga tätt

Kjell Björkqvist och Adam Cwejman (FP) svarar oss tydligt att de är positiva till förtätning och en tätbebyggd stad. De inte bara delar våra argument för förtätning utan lägger till nya. Det är glädjande, skriver Alvar Palm, doktorand i miljöekonomi, och Patrik Andersson, samordnare för Yimby.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När det gäller att bygga på de gröna plättarna blir de tyvärr något svävande. De hänvisar till dialog och till andra ytor som industrimark och bilparkeringar. Med så mycket som 70 procent grönyta i tätorten behöver vi vara tydliga med att även många lågkvalitativa grönytor behöver bebyggas – ibland mot vissa av de närboendes vilja.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är viktigt att dialogen inte bara förs med högljutt protesterande. De som likt Bevara Guldheden kategoriskt motarbetar nya bostäder måste få klart för sig att privilegierade med tryggad bostad måste acceptera att få fler grannar och förändrad närmiljö. Vi vet också att många boende är positiva till förtätning i sitt närområde, men utan att vara högljudda.

Kjell Björkqvist och Adam Cwejman lyfter några intressanta förslag för att öka byggtakten. Det är bra att de aktivt vill arbeta för ett ökat bostadsbyggande. Större markanvisningar är ett av förslagen och där vill vi lyfta ett varnade finger. Det finns risk för en allt för stor enformighet med stora projekt och ensidigt fokus på billiga lägenheter. Kvalitetsaspekterna måste vara med hela vägen, inte minst blandstadskvaliteterna.

Vi tror att det är lika viktigt att prova den andra vägen och dela in marken i mindre fastigheter. Då kan fler små företag, enskilda personer och byggemenskaper bygga stadsmässigt i egen regi. Där finns en potential som i högre grad borde utnyttjas för att öka byggtakten och variationen.

Med det sagt är vi i stort nöjda med Folkpartiets tydlighet och arbete för ett ökat byggande. Vi hoppas nu att de driver på för bebyggelse på Hedens bilparkeringar och fler bostäder i Frihamnen!

Alvar Palm

doktorand i miljöekonomi vid Lunds universitet

Patrik Andersson

samordnare för Yimby i Göteborg