Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

I vattentäkten på Marstrand har Kungälvs kommun spridit hälsofarlig kopparsulfat i uppemot 40 år. Nu ska åklagare utreda om det har begåtts något brott.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Gift i vattentäkt i uppemot 40 år

I uppemot 40 år har Kungälvs kommun spridit farlig kopparsulfat i vattentäkten på Marstrand. Nu ska det misstänkta miljöbrottet utredas av åklagare.

Saken blev känd i en större krets efter att en provtagning i vattentäkten visat för höga halter av koppar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Vi upptäckte det vid en rutinkontroll. Då vände vi oss direkt till kommunens miljöenhet, säger Anders Holm, teknisk chef i Kungälvs kommun.

Kort efteråt besökte miljöinspektörer vattentäkten uppe i bergen på norra delen av Koön. I det närliggande vattenverket hittades bland annat säckar med 100 kilo kopparsulfat, ett hälsofarligt ämne som ska ha använts i vattentäkten ända sedan 70-talet.

Inspektionen resulterade i ett beslut om omedelbart stopp för användning av kopparsulfat. Om beslutet nonchaleras väntar ett vite på 100 000 kronor.

Utredningen slår fast att ämnet är "mycket giftigt för vattenlevande organismer" och "kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön". Att kopparsulfatet använts i syfte att bekämpa algblomning i vattentäkten anses inte förmildrande.

Nu har kommunens miljöenhet också anmält saken till åklagarmyndigheten. Det är en mycket ovanlig åtgärd i det här sammanhanget.

– Det är i alla fall första gången jag har gjort det, säger livsmedelsinspektören Christina Rönnmark.

Tekniska chefen Anders Holm kan inte säga säkert varför kopparsulfatspridningen har fått pågå så länge utan att någon slagit larm.

– Det har varit en inarbetad del i arbetsrutinerna så länge att det inte har ifrågasatts. Man ska vara försiktig med att döma dem som införde det. Det var rätt för länge sedan. Men att vi har fortsatt att sprida kopparsulfat i närtid, det är inte okej, säger han.

Enligt Anders Holm finns det just nu inget som tyder på att dricksvattenkvalitén har påverkats av kopparsulfaten.

– Men det finns alltid en liten risk att vi får ut ämnen som vi inte vill ha i vattnet. Därför är det högst olämpligt att tillsätta sådana ämnen, säger han.

Fakta: Kopparsulfat

• Mycket giftigt för vattenlevande organismer, däribland alger. Därför har ämnet historiskt använts för bekämpning av algblomning. Numera avråds det från att använda sulfatet som bekämpningsmedel, av miljö- och hälsoskäl.

• Kan redan vid låga koncentrationer och kortvarig exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av fisk.

• Har effekt på vattenmiljön under lång tid.

• Den som hanterar kopparsulfat ska bära skyddsutrustning.

Källa: Tillverkarens säkerhetsdatablad