Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Ge halva biståndet till kvinnorna"

Regeringen bör ge varannan biståndskrona till kvinnorna. Då kommer färre barn svälta, fler flickor gå i skolan och mer pengar läggas på sjukvård i världens fattigaste länder, skriver Anneli Rogeman och Anniqa Nygård.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bonden Margret och hennes man Zakalia i byn Buthale i Uganda är ett av tusentals exempel på att jämställdhet kan minska fattigdomen. Med stöd från Kooperation Utan Gränser deltog de i en jämställdkurs.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Kunskaperna resulterade i att alla beslut som rör familjen, ekonomin och framtiden nu tas av Margaret och Zakalia tillsammans. I dag lägger de mer pengar på mat, sjukvård och utbildning. Och grannarna börjar ta efter deras exempel.

Hälften går till kvinnor

Sedan 2008 riktas hälften av pengarna i Kooperation Utan Gränsers latinamerikanska projekt till kvinnor. Organisationen har nu beslutat att göra samma sak i alla de 24 länder där den är verksam. Att Kooperation Utan Gränser som ensam biståndsorganisation jobbar så gör dock inte tillräckligt stor skillnad.

Sedan flera år är jämställdhet en av regeringens huvudprioriteringar i biståndspolitiken. Ändå gick endast elva procents av Sidas budget 2010 till projekt som har ”jämställdhet som huvudsyfte”.

Åtskilliga rapporter från såväl FN som Världsbanken visar att ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Väl fungerande jordbruk och livsmedelsförsörjning är också en viktig förutsättning för välståndet i ett land. I utvecklingsländer sköts jordbruket i huvudsak av kvinnor. I Afrika svarar till exempel kvinnorna för 80 procent av matproduktionen.

Om världens fattigaste bondekvinnor fick äga och bruka jorden på samma villkor som männen skulle deras och familjernas tillgång på mat öka. I dag lever omkring 700 miljoner extremt fattiga bondekvinnor på landsbygden i utvecklingsländerna. Om inte deras situation förbättras kommer FN:s millenniemål om halverad fattigdom och hunger inte att nås.

För dessa kvinnors skull och för utvecklingen i biståndsländerna begär Kooperation Utan Gränser och LRF att Sveriges regering beslutar att biståndet fördelas jämlikt. Vi vill att regeringen i den kommande biståndsbudgeten riktar 50 procent av biståndet – eller mer – till kvinnor. På så vis kommer åtskilliga familjer kunna ta efter Margret och Zakalias exempel – och bilda grund för hur en hel nation kan ta sig ur fattigdom.

Anneli Rogeman

vd Kooperation Utan Gränser

Anniqa Nygård

vice ordförande i LRF