Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Miljardsatsningar. Elanslutning av samtliga fartyg, storskalig elektrifiering av fordon, förnybara bränslen, och mer gods på järnväg som är elektrifierad hela vägen fram till kaj. Detta är några av de miljardsatsningar som görs för ett hållbart godsflöde. Malin Collin är vice VD och vice president Strategy & Innovation på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB">
Miljardsatsningar. Elanslutning av samtliga fartyg, storskalig elektrifiering av fordon, förnybara bränslen, och mer gods på järnväg som är elektrifierad hela vägen fram till kaj. Detta är några av de miljardsatsningar som görs för ett hållbart godsflöde. Malin Collin är vice VD och vice president Strategy & Innovation på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs hamn är snart världens grönaste hamn

Konsumenter efterfrågar i allt högre grad ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Som enda svenska hamn kan Göteborgs hamn ta emot fartyg direkt från Asien och USA. Från kaj in i Sverige finns det största linjeutbudet via klimatneutral järnväg, så gods inom hela landet fraktas med minimalt koldioxidutsläpp.

– Här gäller det att tänka klimatsmarta transportkedjor i alla led. Det goda samarbetet vi har idag med näringslivet, akademin och politiken är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. För ska vi nå våra mål så måste vi dela med oss av kunskap och erfarenhet och visa på goda exempel hur man skapar maximal nytta i omställningen till att bli en grönare hamn, säger Malin Collin, vice VD och Vice President Strategy & Innovation, på Göteborgs Hamn AB.

Krafttag för grönare transport

Just nu är Göteborgs hamn inne i ett mycket expansivt skede. Målet är att fortsätta skapa tillväxt som går hand i hand med minsta möjliga miljöpåverkan. Till 2030 ska koldioxidutsläppen i godsnavet ha minskat med hela 70 procent, både på land, i hamn och till havs. Fokus är nu att få till bästa förutsättningar för alla som arbetar med import och export, så att de snabbt kan ställa om till alternativa bränslen.

– Vi jobbar intensivt med att ta fram lösningar för smidig fossilfri tankning och elladdning av fordon och fartyg direkt vid terminal och kaj. Likaså är vi i gång med arbetet att erbjuda smarta digitala lösningar för att optimera en hållbar transport- och godshantering, säger Malin Collin.

Satsar en halv miljard på miljön

För att nå Miljömålet har Göteborgs Hamn AB lagt en investeringsbudget på 600 Mkr som ska främja förberedelser för framtidens fossilfria transporter och hantering av gods. Allt för att kunna möta både Sveriges, FN:s och EU:s uppsatta klimatmål.

– Tillgång till alternativa bränslen och en fungerande infrastruktur är prioritet för att få transportindustrin att ställa om till att bli fossilfri. Likaså att premiera de aktörer som besöker hamnen och hanterar gods med grön energi som de nya Priority Lines i hamnen är ett exempel på, säger Malin Collin.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Göteborgs Hamns hållbarhetsarbete

De nyligen godkända allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring innebär att hamnen är redo att ta emot fartyg som i framtiden vill bunkra metanol. Potentialen finns att minska fartygens koldioxidutsläpp med 95 procent ur ett livscykelperspektiv, jämfört med konventionella fartygsbränslen. Här är arbetet i gång för att skapa en värdekedja med ambitionen att tillhandahålla en stadig tillgång på förnybar metanol i hamnen.

– Vi siktar på att Göteborgs Hamn ska bli det primära navet för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa. Förnybar metanol som fartygsbränsle är inte längre en framtidsvision. Från Göteborgs hamns sida hoppas vi på att ta emot fartyg som går på förnybar metanol redan under 2023, säger Malin Collin.