Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Göteborgarna riskerar att sluta få vatten i kranen i framtiden om ingenting görs åt översvämningarna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborgarna vill värna dricksvattnet

Göteborgarna är redo att betala uppemot 1 300 kronor för att rädda dricksvattnet, om det skulle hotas. Det visar en undersökning från Luleå Tekniska universitet.

Luleå Tekniska universitet undersöker i samarbete med EU-projektet Star-flood konsekvenserna av översvämningar, uppger P4 Göteborg. Bland annat mäts göteborgarnas vilja att betala för att förhindra följderna av översvämningar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Studien bedrivs i sex länder, varav Sverige är ett. Här görs fallstudier på Göteborg, Karlstad och Kristianstad. Invånarna har fått ta emot en enkät.

Läs också: 220 miljoner liter toavatten ut i Göta älv

- Vi kollar helt enkelt hur mycket medborgarna är redo att betala och hur mycket de värderar de olika följderna som ett ökande antal översvämningar kommer att få på samhället, säger Elin Spegel, doktorand på Luleå Tekniska universitet, som håller i undersökningen, till P4 Göteborg.

Fler översvämningar att vänta

Enligt flera klimatrapporter kommer antalet översvämningar att öka de kommande 85 åren. Följderna förväntas bli stora. För försäkringsbolagen i Västsverige blev förra året ett rekordår när det gäller skador och ersättningar som betalats ut.

En annan följd enligt LTU:s undersökning är att Göta Älvs ytvatten, som används för att framställa dricksvatten, kan bli allt mer förorenat av gifter och smuts som rinner ned i älven. Göta Älvs vattenintag stängs i dag cirka 100 dagar om året på grund av föroreningarna. Under stängningen tas vatten från andra vattenreserver som i flera fall redan är maxbelastade, enligt P4 Göteborg.

Elin Spegel säger att problemen kommer att växa i framtiden och innebära att göteborgarna slutar att få vatten i sina kranar om ingenting görs. För att förhindra utvecklingen föreslår utredarna att man bör införa en kommunal avgift. Pengarna ska gå till att arbeta förebyggande med problemen.

P4 Göteborg har fått ta del av preliminära siffror från undersökningen som visar att det göteborgarna värderar främst är att rädda dricksvattnet. För det skulle invånarna vara beredda att betala 1 298 kronor om året, utöver nuvarande vattenavgift. Betalningsviljan är däremot inte lika stor för att förhindra vattenskador på hus och problem i trafiken.

Undersökningen förväntas bli helt klar i höst. Den kommer sedan att mynna ut i rekommendationer till kommuner och landsting i de olika EU-länderna, rapporterar P4 Göteborg.

Stämmer inte

Claes Wångsell är chef för dricksvattenproduktionsavdelningen vid Göteborgs kretslopp- och vattenförvaltning. Han säger att han inte känner igen den hotbild som målas upp i P4 Göteborgs förmedling av LTU:s rapport.

– Det låter nästan som att vi är där nu och staden kämpar för att få behålla sitt dricksvatten. I själva verket har vi på senare tid sett en klar förbättring vad gäller miljöfarliga ämnen i Göta älvs vatten, med en märkbar minskning av tungmetaller.

Han vänder sig också mot bilden att vattenreserverna skulle vara maxbelastade, och att det i nyhetsförmedlingen har framstått som att det skulle finnas ett politiskt förslag på en vattenreningsavgift för göteborgarna, när det egentligen är LTU:s undersökning som föreslår en sådan avgift.

Visst är klimatförändringarna ett hot mot dricksvattenbeståndet på jorden, men i Göteborg har man gjort stora investeringar för att säkra upp inför framtiden menar Claes Wångsell. Till exempel har installationen av så kallade ultrafilter påbörjats, som ska minska risken för att mikrobiologiska organismer i framtiden gör råvattnet otjänligt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.