Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborg ska bli världsbäst på miljö

Miljöpartiet vill göra Göteborg till världsledande miljöstad. Detta gör vi genom att skydda den biologiska mångfalden, grönstyra stadens bolag och stödja den tekniska utvecklingen, skriver Kia Andreasson och Valter Mutt (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Genom att avsätta naturreservat och anpassa markanvändning kan växter och djur som hotas skyddas, samtidigt som vi skapar spännande rekreationsområden för medborgarna. Nyplantering av träd på döda ytor främjar både klimat och hälsa. Allmännyttan ska bygga tusen nya bostäder med fokus på hyresrätter i attraktiva områden. På detta sätt kan vi bidra till att motverka segregationen i Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De befintliga bostäderna tänker vi rusta upp så de blir både energismartare och trivsammare.

Göteborg Energi är en nyckel när vi tar kraftfulla tag för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Vi strävar efter en hållbar, förnybar energiproduktion som inte leder till att barnen får ärva radioaktiva deponier och ett fördärvat klimat.

Det vi ser framför oss är bland annat ett hamninlopp med utbyggd vindkraft. Trots Maud Olofssons tal om hur bra vindkraften har utvecklats kvarstår faktum, att Sverige har halkat efter. Vi står i dag på 14:e plats vad gäller gynnsamt företagsklimat för förnybar energi.

Stor potential i vågkraft

Vi ser även en stor potential i utvecklingen av vågkraft. Vågkraft är energitätare och mer pålitlig än vindkraft, vågorna rullar ju även efter att vinden upphört. Samtidigt bedöms denna kraftkälla ha potential att täcka ca 10 procent av mänsklighetens totala energikonsumtion.

Den tillämpade forskning som bedrivs i de bohuslänska vattnen röner stor internationell uppmärksamhet och vågkraften skulle kunna bli för Sverige vad vindkraften blivit för Danmark.

Vi tror även det finns en potential av att i Göteborgs hamninlopp kunna kombinera vindkraft med vågkraft. Genom en sådan dual-bio satsning skapas en rad samordningsvinster då bottenförankringen, anläggning av ledningar ställverk med mera kan ske samlat samtidigt som skötsel och övervakning av anläggningen kan samutnyttjas. Rätt styrt kan Göteborg bli världens vågenergihuvudstad.

Kommunala energibolag behöver inte producera maximal vinst på kortast möjliga tid till privata aktieägare. De kan välja rätt ur ett längre perspektiv. De kan stödja enskilda bolag och medborgare som vill ställa om och producera egen energi.

Kunskapsexport

Göteborg Energi och dess framsynta satsningar med att göra biogas av träråvara borde i likhet med statliga och privata företag ha möjlighet att exportera sitt kunnande. Att dra in pengar till kommunen genom att sprida grön teknologi i omvärlden och dessutom förse privata underleverantörer med uppdrag framstår som win-win-win.

Alliansregeringen rör sig tyvärr åt motsatt håll och har i år introducerat lagstiftning som vingklipper kommunalt företagande. Miljöpartiet anser att vi ständigt behöver se över bolagsägandet.

Men att av rent ideologiska skäl göra så som Folkpartiet lovar i sin budget, sälja ut alla bolag och fastigheter som inte är kärnverksamhet, leder till att långsiktiga satsningar grusas. Borgarna vill dessutom sälja ut mer än halva kommunens yta, 25 000 hektar.

Alternativ till utförsäljningar

Vi vet att utförsäljningar ofta sker till underpris. Miljöpartiet ser i stället att delar av områdena kan nyttjas för småhustomter, närproduktion av mat, rekreation, klimatarbete och hyresrättsbyggnation. Avyttringsplaner och utförsäljningar av stadens verksamheter måste avvägas för varje beslut, inte göras ideologiskt blint.

Vi vill använda tillgängliga redskap för att bygga en socialt och ekologiskt hållbar stad.

Kia Andreasson (MP)

miljökommunalråd

Valter Mutt (MP)

förstanamn på riksdagslistan