Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

HALVMESYR. Det förslag till beslut om överdäckning och nedsänkning av E45 är en halvmesyr som kommer att ge oss Sveriges längsta vägbula som fortsatt klipper av stadsdelen i två delar, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborg riskerar få Sveriges längsta vägbula

Kommunstyrelsen ska i dag fatta beslut om överdäckningen och nedsänkningen av E45. De flesta göteborgare vet nog inte att tjänstemännens förslag innebär en halvmesyr där halva sträckan mellan nya Hisingsbron och Gasklockan blir en gigantisk vägbula och den andra halvan ett öppet dike, skriver kommunalrådet Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag har kommunstyrelsen uppe för beslut att sänka ned E45, sträckan nya Hisingsbron bort till Gasklockan. Bakgrunden är denna: för att kunna få på- och avfarter från nya Hisingsbron att fungera med riksväg E45 (Oscarsledens fortsättning österut efter Götatunneln), så måste E45 sänkas ned enligt Trafikverket. Vi skulle då få ett 800 meter långt och 20 meter brett hårt trafikerat dike i ett av Älvstadens spännande utvecklingsområden, Gullbergsvass. Helt orimligt för den tänkta stadsutvecklingen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En framtida överdäckning kostar mer pengar och ställer till stora trafikproblem ännu en gång, det finns ju gränser för vad man kan utsätta en stad i utveckling för. Av denna anledning har kommunen i kommunikation med Trafikverket utrett frågan om att gå på överdäckning (tunnel) direkt. Detta blir billigare än att göra det senare, möjliggör önskad stadsutveckling tidigare och ger färre trafikomläggningar.

Sänks inte ned tillräckligt

Dock är beslutet som föreslås nu endast en halvmesyr, med första hälften av sträckan överdäckad och den andra hälften ett öppet dike. Trots att kalkylunderlaget tydligt talar för överdäckning hela sträckan direkt.

Vidare har vi problemet med otillräcklig nedsänkning i nuvarande förslag. Trots att planerna för nya Hisingsbron har flera år på nacken, var det först för ett halvår sedan som vi i politiken fick en första indikation på att Trafikverkets nedsänkta dike förberett för framtida överdäckning också innebär Sveriges längsta vägbula som fortsatt klipper av stadsdelen i två delar. Varför ingen i kommunen tidigare tagit upp detta som information till politiken och medborgarna vet jag inte om vi kommer att få svar på.

Däremot måste utredandet upp på bordet för att se på möjligheten att sänka E45 ytterligare några meter för att inte få en flera hundra meter lång mur i landskapet. Detta skulle kunna gå med sänkt hastighet men då får vi helt andra problem med kapacitet, köer och ett kraftigt försämrat transportsystem i staden.

Kommunstyrelsen borde i dag direkt gå på alternativ B, det vill säga besluta sig för att fortsätta med alternativet om tunnel hela vägen direkt. Vidare utreda i detalj alternativ för att få bort vägbulan/muren och ändå klara transportbehovet. Förslagets otydlighet, där tjänstemännen föreslår en halvmesyr och politiken inte sätter ned foten, öppnar för spekulationer och en otydlig beslutsgång.

Sen information

Informationen kommer som vanligt upp till politiken en minut i tolv, ingen tid för ifrågasättande, förankring eller öppen diskussion. Parallellen med alla extra kostnader i kommunen för Västlänken är tydlig.

Ytterligare exempel på snabba beslut utan öppen diskussion om verkliga konsekvenser är detaljplanen för Västlänkens Hagastation. Hur många av stadens medborgare har fått veta att nuvarande detaljplan och projektering från Trafikverkets sida, omöjliggör för all framtid en ytlig nedsänkning av spårvagn och/eller vägtrafik i Allén? Samma gäller Korsvägen, där det ytliga läget bestämts utan att kommunen i medborgardialog förklarat konsekvenserna för framtida kollektivtrafik.

Politiker i Göteborg beslutar nu bort framtida handlingsfrihet för staden i rask takt. Kommunen är helt enkelt en dålig och stressad förhandlare. Detta är mycket allvarligt.

Den framtida stadsutvecklingen av Göteborg begränsas och omöjliggörs nu i flera avseenden på grund av Västlänken, utan att politiken reagerar. Allt detta för att tvinga igenom Sveriges mest olönsamma projekt i Göteborgs innerstad.

Att nu i samband med en tvingad nedsänkning av E45 inte orka fatta beslut om nedsänkning hela vägen och tillräckligt lågt för att inte få en stor mur genom hela Gullbergsvass, är inte att ta ansvar. Staden måste förhandla sig till mer tid att få kunna göra rätt i så avgörande frågor för Göteborgs utveckling.

Martin Wannholt

kommunalråd och oberoende moderat