Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Göteborg flaskhals för nya bostäder

Anneli Hulthén och Anna Johansson (S) konstaterar att det byggs för få bostäder i Göteborg. Under rubriken ”Så får vi fler bostäder i Göteborg” på GP Debatt förväntar man sig att hitta ett tydligt recept baserat på en grundlig analys. Analysen lyser dock med sin frånvaro, skriver arkitekt Otto Eriksson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I stället gör man just det man anklagar regeringen för – skjuter över ansvaret för egen senfärdighet på andra.

För en vecka sedan bjöd en av byggnadsnämndens politiker in till en diskussion om hur bygglov- och planhandläggningen fungerar i Göteborg. Fastighetsägare, byggare och arkitekter var tämligen eniga om att det finns stora problem – en problembild som är mycket lik den bild som växer fram då man läser Västsvenska industri- och handelskammarens ett år gamla rapport om Stadsutvecklingen i Göteborg.Tvärtemot vad Hulthén och Johansson anser, menar fastighetsägare, byggare och arkitekter att Göteborg ligger långt efter andra städer. Här präglas bemötandet på kommunen av problematisering – säg hellre nej än ja – på andra håll är problem till för att lösas.

Varför inte säga ja?

Ett normalt planförfarande i Göteborg tar mer än dubbelt så lång tid som i Malmö. I Stockholm kan man bygga attraktiva bostäder vid Essingeleden, i Göteborg får man ett nej om man vill bygga bostäder vid Skånegatan – för att det är för bullrigt. Varför inte i stället säga: ”Ja, om ni löser bullerproblema tiken”? Exemplet är bara ett i raden av många på problematisering och bristande dialog.

Hulthén och Johansson skriver att kommunerna inte är den flaskhals som bromsar utvecklingen, ”åtminstone inte i Göteborg”. Varifrån kommer den bilden? Den skiljer sig radikalt från den bild många av stadens aktörer har. Frågan är om inte just Göteborgs kommun skiljer ut sig som en flaskhals.

Alltför detaljstyrt

När det finns färdiga detaljplaner för 7 500 bostäder och byggena inte kommer igång bör man fråga sig varför. En anledning kan vara att planerna ofta är så detaljstyrda att de dels gör bostäderna väldigt dyra att bygga, dels saknar den flexibilitet som krävs för att fungera över tid, när förutsättningarna ändras. I kombination med ett i Göteborgs kommun allt smalare tolkningsutrymme kan ofrånkomligen färre bygglov beviljas, och de bostäder som byggs blir dyra.

Och jag undrar: är det inte ett allvarligt misslyckande att ha ”utvecklat program för 1 000 nya bostäder” som ingen byggare vill eller kan ta sig an? Hade det inte varit bättre om de resurserna lagts på 1 000 nya bostäder som varit byggbara?

Hulthén och Johansson har helt klart rätt i att dialogen med byggindustrin kan bli bättre. Mycket bättre.

Otto Eriksson

arkitekt SAR/MSA på Forum Arkitekter