Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det tycks bara vara i Göteborg som ledande politiker ser en stadsarkitekt som ett hot mot demokratin. Vi tycker en jämförelse med Malmö, Stockholm, Oslo och Köpenhamn är nog för övertyga: planeringen i Göteborg är varken mer demokratisk eller bättre, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborg förtjänar en stadsarkitekt

Göteborg är en mångfacetterad stad med en enorm potential, men det behövs handlingskraft och samordning när det gäller stadsutveckling. Vi vill se en befattning som stadsarkitekt där innehavaren ges status och mandat att uttala sig med egen röst och utifrån sin professionella kunskap, skriver företrädare för standens ledande arkitektbyråer.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyligen tillkännagavs att Bengt Delang blir ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Spontant kände han sig inte själv lämpad för jobbet och han har ingen erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor, men det är ändå bra att stadsbyggnadskontoret efter en lång vakans får en förvaltningschef med goda vitsord för sitt ledarskap.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Samtidigt noterar vi bekymrat att frågan om sakkunskap i ledningen återstår att lösa. Vi vill inte tro att ansvariga politiker fortsatt driver tesen att det inte krävs fackkunskaper för att leda stadsutvecklingen i Sveriges andra stad. Utnämningen väcker därför frågan: vad händer nu?

Det hela kan bli början på en bra resa om de ansvariga nu snabbt sätter igång rekryteringen av den pusselbit som saknas. Göteborg behöver en stadsbyggnadsledare som är införstådd med de komplexa processer som stadsutveckling består av och som kan leda det enorma grupparbete som stadsbyggande faktiskt är.

När det gäller utvecklingen av Göteborg har stadsbyggnadskontoret nämligen två viktiga roller, dels som myndighet med ansvar för juridiska frågor enligt plan- och bygglagen, dels som processledare för stadsutvecklingen – själva grupparbetet som knyter samman allt från medborgare till investerare. Det är i rollen som processledare och inspiratör på vägen mot genomförande som det brister i Göteborg.

En förtroendeingivande röst

Stadsbyggnadskontoret behöver en sakkunnig och tydlig högsta ledning som förtroendeingivande röst i det offentliga samtalet, som stöd åt politikerna i deras beslut, som inspirerande kraft åt medarbetarna och, inte minst, som samtalspartner till oss aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Vi tycker det är ett rimligt önskemål att kunna föra kvalificerade diskussioner med förvaltningsledningen om den fysiska miljöns betydelse för vardagslivet, kulturen, företagandet, integrationen, folkhälsan, välbefinnandet och allt annat som kan göra Göteborg till en bra och spännande stad.

En enkel jämförelse kan belysa vår uppfattning: Vore det tänkbart att tillsätta någon utan näringslivserfarenhet som vd för Business Region Göteborg? Vilket förtroende skulle det inge? Troligen inget, och därför är BRG:s nye vd Patrik Andersson en före detta bankchef, med universitetsexamen inriktad mot nationalekonomi och statskunskap, som i sin nya roll kan ”kombinera sin passion för ledarskapet med ett brinnande intresse för näringslivets utmaningar”. Det är någon av motsvarande kaliber som Bengt Delang nu bör locka till sin sida. Det räcker inte att hänvisa till ”många duktiga medarbetare”(en fras som använts också av hans företrädare) och att man ”överlåter stadsbyggnadsfrågorna till politikerna”.

Göteborg är en mångfacetterad stad med en enorm utvecklingspotential men det behövs handlingskraft och samordning när det gäller stadsutveckling. Det är fem år sedan Götatunneln invigdes (och tio år sedan den började byggas). Ändå är förändringen vid Esperantoplatsen det enda synliga som hänt så här långt. Inte en enda detaljplan för ny bebyggelse har blivit klar på dessa tio år. Att planeringen i Göteborg dras med problem har flera samstämmiga studier nyligen visat, exempelvis i jämförelse med Stockholm och Malmö.

Stadsbyggnadskontoret har många duktiga medarbetare, men för att ta tillvara deras kompetens är det fortsatt angeläget att stadsbyggnadskontoret riggas för den ledande roll de bör ha i utvecklingen av Göteborg. Vi vill se en befattning där innehavaren ges status och mandat att uttala sig med egen röst och utifrån sin professionella kunskap. Det är inte tillräckligt med ett konstnärligt råd, eller tillfälliga lösningar som en gästprofessor utan långsiktigt ansvar för stadens utveckling. Det behövs kontinuitet, inte minst för att bygga upp förtroende.

Det tycks för övrigt bara vara i Göteborg som ledande politiker ser en stadsarkitekt som ett hot mot demokratin. Vi tycker en jämförelse med stadsbyggnadsprocesserna och resultaten i Malmö, Stockholm, Oslo och Köpenhamn är nog för övertyga: planeringen i Göteborg är varken mer demokratisk eller bättre. Men med en sakkunnig och engagerad högsta ledning kan den faktiskt bli både och.

Av aktuella uttalanden anar vi att det finns planer för någon kompletterande funktion vid Bengt Delangs sida. Det inger hopp. Vad säger ni, Mats Arnsmar och Kjell Björkqvist i byggnadsnämnden, är tiden mogen för en stadsarkitekt i Göteborg?

Leif Blomkvist

Liljewall Arkitekter

Claes Caldenby

Chalmers Arkitektur

Björn Edström

Malmström Edström Arkitekter

Anders Eloff

QPG

Peter Erséus

Erseus Arkitekter

Anna-Johanna Klasander

White

My Lekberg Hellström

02Landskap

Johan Lundin

White

Andreas Lyckefors

Olsson-Lyckefors Arkitekter

Magnus Månsson

Semrén & Månsson

PerEric Persson

KUB arkitekter

Jacob Sahlqvist

Tengbom

Gert Wingårdh

Wingårdhs