Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Henriette Söderberg och Mathilda Edlund på miljöförvaltningen arbetar med att genomföra Göteborgs nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström.
Henriette Söderberg och Mathilda Edlund på miljöförvaltningen arbetar med att genomföra Göteborgs nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström.

Göteborg ökar takten i miljö- och klimatarbetet

För att Göteborg ska bli en klimatneutral och ekologiskt hållbar stad till 2030 måste omställningstakten öka. Därför har Göteborgs Stad tagit fram ett miljö- och klimatprogram där fokus läggs på de största utmaningarna och på att hitta nya arbetssätt för att öka takten på genomförandet.

Städer täcker i dag tre procent av jordens yta – men står för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer städerna snabbt. 2050 beräknas 85 procent av Europas befolkning bo i städer. Det är med andra ord helt avgörande att städerna lyckas göra en grön omställning, och det fort.

– Vi vet att miljö- och klimatfrågorna behöver bli en del av allas verksamhet. Nu kan vi se till att det blir så, säger miljödirektör Anna Ledin.

”Hur vi gör är avgörande”

Göteborgs Stad hade redan ambitiösa mål i det tidigare miljöprogrammet, men när det nya programmet skulle utformas sattes ännu större fokus på genomförandetakten.

– Förståelsen för vart vi behöver ta oss är stor, så den här gången har vi fokuserat på ”hur-frågorna”. Vi har tagit fram en struktur för genomförandet och för hur vi ska arbeta tillsammans med andra aktörer. Göteborgs Stad kan inte åstadkomma allt själv utan behöver ha ett tätt samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Miljö- och klimatprogrammet har tre mål som omfattar hela Göteborg. De handlar om naturen, klimatet och människan och syftar bland annat till att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck nära noll och att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. Under de tre målen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborgs Stads egen verksamhet.

”Ett kraftpaket”

I programmet finns också sju tvärgående strategier, som förtydligar hur staden kan samordna arbetet med målen och driva upp tempot.

Henriette Söderberg, chef på avdelningen för Stadsmiljö på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, beskriver de sju strategierna som ett kraftpaket som konkretiserar hur Göteborg ska lösa sina största miljö- och klimatutmaningar.

– För att vi ska kunna öka takten i omställningen måste vi arbeta utmaningsdrivet. Vi har erfarenheter av det här arbetssättet där vi testar och går snabbare på lösningarna från flera framgångsprojekt, exempelvis ElectriCity. Dessa drar vi nytta av när vi nu skalar upp. Målsättningen är att det utmaningsdrivna arbetet i samverkan med akademi och näringsliv ska bli en del av det vardagliga arbetet, säger hon och tillägger:

– Vi ser att vi med det här programmet även kan visa vägen och inspirera andra städer till att arbeta utmaningsdrivet.