Den gamla fyren och byggnaderna runt omkring är öppna för intresserade som vill besöka Måseskär. De förvaltas och underhålls i dag av Stiftelsen Måseskär. Bild: Lasse Edwartz
Den gamla fyren och byggnaderna runt omkring är öppna för intresserade som vill besöka Måseskär. De förvaltas och underhålls i dag av Stiftelsen Måseskär. Bild: Lasse Edwartz

Fyrplatsen Måseskär blir byggnadsminne

Måseskär är en av åtta fyrplatser i Sverige som kommer att bli statligt byggnadsminne. Men det betyder inte att 1800-tals fyrens framtid är säkrad.

ANNONS
|

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett uttalande i samband med kungörelsen nyligen.

Måseskär utanför Käringön är en av dem. I dag står här två fyrar. Byggnadsminnesförklaringen gäller den äldre Heidenstamfyren från 1865, samt en bostad för fyrbetjäningen, en matkällare, en tvätt och badarstuga, ett maskinhus samt ett antal bodar, de flesta uppförda i slutet av 1800-talet.

Sjöfartsverket äger fyren men då den inte räckte för sjöfartens behov släcktes den på 70-talet ned och myndigheten lät bygga en ny. Seglaren och läkaren Leif Lehman med sommarställe på Käringön skapade då stiftelsen Måseskär. Han skrev ett avtal med Sjöfartsverket för att för en symbolisk summa arrendera fyrplatsen mot att stiftelsen skötte underhållet av den gamla fyren. Genom åren har några entusiaster lagt åtskilliga timmar på att skrapa rost och målat och låtit Måseskär bli ett slags museum.

ANNONS

– Många på Käringön har starka band till Måseskär och har släktingar som bott och levt på ön under den tid det var en aktiv fyr, säger Björn Aschan som i dag är ordförande för stiftelsen.

Han gläds åt byggnadsminnesförklaringen men påpekar att det fortfarande är oklart hur fyren ska kunna bevaras.

– Det är en enastående glad nyhet för det är något som vi kämpat för. Men att bli statligt byggnadsminne innebär också en belastning och innebär inte att framtiden för fyrplatsen per automatik är säkrad. Att stiftelsen fortsätter sköta underhållet är ingen långsiktig lösning, säger Björn Aschan som i stället vill se att staten avsätter pengar för underhållet.

Riksantikvarieämbetet har nu gett ett förslag på skyddsbestämmelser för Måseskär som byggnadsminne. Enligt dessa ska fyrplatsen vårdas så att den inte förfaller och det ska ske med material och metoder som är anpassade till byggnadernas egenart så att kulturhistoriska värden bevaras. Ägaren Sjöfartsverket har dock ännu ingen plan för framtida underhåll.

– Vi har ett avtal med stiftelsen gällande underhållet. Vi tänker höra lite med dem vad de tänker om det här eftersom de hanterar den här platsen och har ett stort intresse i den. Den gamla fyren har vi ju i princip överlåtit, säger Karin Selander, chef för farledsförvaltningen på Sjöfartsverket.

ANNONS

Hon påpekar att myndighetens huvuduppgift är att tillhandahålla service för den kommersiella sjöfarten och att de främsta intäkterna i dag kommer från farledsavgifter.

– I förlängningen blir det ju så att rederierna får betala för bevarande och det känns inte rätt.

Fakta: Välbevarad fyrplats

  1. Måseskär är en av västkustens mest kända fyrplatser. Såväl Heidenstamsfyren som byggnaderna på ön är välbevarade och trots det vädermässigt utsatta läget väl underhållna och i gott skick.
  2. Måseskär har ett av de äldsta fyrtornen av denna typ på västkusten.
  3. Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. Samma myndighet anger sedan på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Källa: Riksantikvarieämbetet

ANNONS