Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fusket med EU-pengar måste bekämpas

Det beräknas att 4,4 miljarder kronor varje år försvinner från EU-budgeten genom bedrägerier. Vi som varma Europavänner måste värna att varje krona används rätt och effektivt. Därför ansluter sig Folkpartiet, tyvärr som enda riksdagsparti, till förslaget om en europeisk åklagarmyndighet, skriver Birgitta Ohlsson och Johan Pehrson, (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det finns en rad exempel på mer eller mindre märkliga projekt som EU medel gått till. Ett av de mest uppmärksammade exempel på slöseri är ett projekt inom ramen för det interkulturella dialogåret. Sju miljoner euro ska ha gått till ett projekt som bland annat består av en internetdagbok som en holländsk åsna ska ha "skrivit". Andra exempel, som formellt inte är felaktiga men som kan uppfattas som slösaktiga, är 100 000 euro från EU-budgeten till Malmö stads medborgarkontor i den virtuella världen Second life. Extra jordbruksstöd, avsett för "mindre gynnade områden", har till exempel betalats ut till golfbanor i Luxemburg med motiveringen att "de höga markpriserna gör dem extra dyra att anlägga". Bidrag utan mervärde, fusk och rena bedrägerier med EU:s resurser är ett omfattande problem i många medlemsländer i hela unionen. Förutom att stora summor kastas i sjön skadar bedrägerierna förtroendet för Europasamarbetet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ytterligare exempel finns på pengar som fördelats till större infrastrukturprojekt som sedan splittrats upp i helt andra investeringar i caféer och frisörsalonger. När utvärderingen kommit några år senare har det varit för sent att göra något åt bedrägerierna. Problemet är att ansvariga myndigheter inte alltid har ett intresse av ett göra något åt oegentligheterna eftersom pengarna då går tillbaka till EU-budgeten. Mellan 2006 och 2011 kunde sammantaget i samtliga EU-medlemsländer knappt hälften av fallen om misstänkt bedrägeri beivras. Variationen mellan länderna var stor; i Österrike var 100 procent av domarna fällande medan motsvarande procentsats för Danmark var 33, Rumänien 23,4 och Italien 37,8. I vissa fall saknades vilja, i andra fall tillräckliga bevis. 

Gemensam åklagarmyndighet

För att på allvar komma åt denna typ av ekonomisk brottslighet behöver vi samarbeta tätare inom EU. Kommissionen lade nyligen ett förslag om en gemensam åklagarmyndighet för att skydda skattebetalarnas pengar mot bedrägeri. Den europeiska åklagarmyndighetens uppgift kommer att vara att utreda brott mot EU-budgeten och i förekommande fall väcka åtal, i nära samverkan med nationella åklagarmyndigheter. För Sveriges del kommer detta i praktiken innebära att en europeisk åklagare, placerad i Luxemburg, samordnar och leder arbetet, medan delegerade åklagare – minst en i varje medlemsland – arbetar integrerat på plats i nationella rättsystem.

Folkpartiet ser stora fördelar med att inrätta en gemensam åklagarmyndighet i enlighet med kommissionens förslag. Tyvärr är vi i dag i svensk politik ensamma om det och lämnade som enda parti förra veckan ett särskilt yttrande i riksdagen där vi ställer oss positiva till förslaget. Den europeiska åklagarmyndighetens decentraliserade karaktär och systemet för domstolskontroll innebär ett minimalt intrång i medlemsstaternas rättsordningar och kan bli ett effektivt verktyg för att bekämpa och beivra bedrägerier med EU-medel. Sverige har en god tradition av att bidra till straffrättsligt samarbete i EU-länderna, och därför är det också helt naturligt att Sverige fullt ut deltar i den nya åklagarmyndigheten.

Riskerar stå utanför

Förslaget innebär att den europeiska åklagarmyndigheten ska arbeta mot ekonomisk brottslighet. Det är ett viktigt första steg. Folkpartiet ser dock gärna att EU-åklagarmyndigheten framöver utvecklas till ett robust system för att bekämpa andra typer av gränsöverskridande kriminell verksamhet. Den europeiska sexhandeln, där tusentals framförallt kvinnor köps och säljs över hela Europa är kanske det mest omänskliga exemplet på kränkningar och kriminalitet som bäst bekämpas på europeisk nivå.

Trots den ekonomiska brottslighetens gränsöverskridande karaktär, och det faktum att vissa EU-länder inte tar krafttag mot fusk med EU-pengar, är motståndet mot EU-åklagarmyndigheten kompakt bland övriga partier i riksdagen. EU-skepticismen breder ut sig från höger till vänster och förra veckan tog samtliga partier utom Folkpartiet ställning mot detta viktiga samarbete. Risken är nu att andra medlemsländer går vidare och upprättar den gemensamma åklagarmyndigheten – utan att Sverige är med. Det vore synnerligen allvarligt och riskerar att hota Sveriges ställning inom EU.

 

Birgitta Ohlsson (FP)

EU-minister

Johan Pehrson (FP)

gruppledare i riksdagen och rättspolitisk talesperson