Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, skriver insändarna. Bild: Anders Wiklund/TT
Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, skriver insändarna. Bild: Anders Wiklund/TT

Varje mördad kvinna är en för mycket!

Mäns våld mot kvinnor i nära relation har ökat i ”skuggpandemin”, skriver Emma Stenbacka och Lovisa Damström, Amnestys Kvinnorättsgrupp i Göteborg.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

För ett år sedan klassades covid-19 som en pandemi. Staters försök att hindra smittspridningen har ofta innefattat restriktioner och nedstängningar som också lett till att våldsutsatta kvinnor har isolerats med sina förövare. Som resultat har mäns våld mot kvinnor i nära relation ökat – något som FN benämnt som “skuggpandemin”. Möjligheter att söka skydd och stöd har också påverkats negativt.

Könsbaserat våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och en fråga om mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett betydande folkhälsoproblem, eftersom våldsutsatthet ökar risken att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Fyra av tio mord på kvinnor begås av en manlig partner. En svensk prevalensstudie från Nationellt center för kvinnofrid visar att 46 procent av kvinnorna utsatts för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld under sin levnad. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, mördades 16 kvinnor i Sverige av en expartner eller partner under 2019. I Göteborg stöttade den kommunala kvinnojouren Kriscentrum för kvinnor 515 kvinnor i samtalsmottagning under 2020.

Sverige har därför en skyldighet att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor i alla former.

Det är en mänsklig rättighet att leva sitt liv fritt från våld, enligt FN. 2014 antog Sverige Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Sverige har därför en skyldighet att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor i alla former.

Amnesty kämpar aktivt för att ingen kvinna ska utsättas för våld, och för kvinnorättsförsvarares rättighet att protestera när människorättskränkningar förekommer. Covid-19-pandemin har blottlagt ett mönster av ojämlikhet och ojämställdhet som existerade även innan, och dessutom tydliggjort vikten av att skydda kvinnors rättigheter och motverka könsbaserat våld. Sverige har en skyldighet att agera – både inrikes och utrikes. Varje mördad kvinna är en för mycket!

Emma Stenbacka och Lovisa Damström, MR-rådet för Kvinnors Rättigheter i Amnesty International Sverige, Amnestys Kvinnorättsgrupp i Göteborg

LÄS MER: Nu kan vi äntligen krossa myten om rockmannen

LÄS MER: Barnäktenskapen ökar i spåren av pandemin