Skulle Arktis och Antarktis och övriga jordens glaciärer smälta, handlar det om en havsnivåhöjning på 65 till 70 meter. Så det är en win win-åtgärd att ta hand om smältvattnet, skriver insändarskribenten.
Skulle Arktis och Antarktis och övriga jordens glaciärer smälta, handlar det om en havsnivåhöjning på 65 till 70 meter. Så det är en win win-åtgärd att ta hand om smältvattnet, skriver insändarskribenten. Bild: Meek

Fria ord: Ta tillvara på glaciärernas smältvatten

Den grönländska glaciären smälter. Det bildas åar och floder med sötvatten som i forsar rinner ut i havet. I dag är det ett enormt slöseri. I framtiden tas denna dricksvattenresurs till vara, skriver insändarskribenten.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Martin Luther King hade en vision. Det har jag också. Fast den är annorlunda. Den handlar helt enkelt om vatten.

I framtiden föreställer jag mig att vi har en armada av båtar. Storleksmässigt på kanske 500 000 ton eller större, som går i skytteltrafik över Atlanten. Förr hade vi så stora båtar som var fyllda med olja. Här handlar det om att fylla tankfartygen med vatten.

Den grönländska glaciären smälter. Det bildas åar och floder med sötvatten som i forsar rinner ut i havet. I dag är det ett enormt slöseri. I framtiden tas denna dricksvattenresurs till vara. Små båtar ligger nära glaciärväggen och låter det rinnande smältvattnet falla i en tratt som leder till en vattentank. Dessa tankar tömmes i cisterner i väntan på de stora tankfartygen, för vidare transport över Atlanten.

ANNONS

Så bär det då iväg till de törstiga människorna i Afrika och på andra platser. Lasten pumpas återigen över till vattencisterner. Detta i väntan på vidare transport till konsumenterna.

I dag blir folk sjuka i Kenya då rent dricksvatten är en bristvara. I torkans spår dör boskapen och folk lider brist på kött och mjölk och inkomstkällor. Nu borrar man efter grundvatten och pumpar installeras. Behovet är stort.

På Grönland har lokalbefolkningen svårt att finna sig tillrätta i sin nya livsstil. Alkoholismen är utbredd. Att kunna vara till nytta med sin lokala kunskap om både glaciärer och ett nyckfullt hav är en tillgång.

Vi har havsnivåhöjningar som en följd av smältande isar. Siffrorna varierar beroende på klimatet och de mål som sätts upp. Att havsnivån höjs en meter verkar ligga i närtid. Skulle Arktis och Antarktis och övriga jordens glaciärer smälta, handlar det om en havsnivåhöjning på 65 till 70 meter. Så det är en win win-åtgärd att ta hand om smältvattnet.

Men, vem bör då betala för kalaset? FN-organ bör vara intresserat. Många hjälporganisationer tror jag är villiga att bidra. Enskilda enormt rika personer har skapat långvariga projekt som Mercy Ships. Kyrkorna får vi inte glömma. Att den enskilde konsumenten betalar på sikt genom sin överlevnad och sitt arbete tror jag är den positiva konsekvensen. Lyckas vi med detta projekt handlar det inte bara om dricksvatten till de törstande människorna och djuren utan också till grödorna. En grönare jord bidrar till att hålla kvar de regn som faller.

ANNONS

Arne Simonsson, pensionerad läkare Trollhättan

ANNONS