Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Några av våra begravningsplatser ligger i områden där rofylldheten ibland störs av aktiviteter som inte är lämpliga, skriver förvaltningschef Cissi Hammer. Bild: MATHIAS BERGELD
Några av våra begravningsplatser ligger i områden där rofylldheten ibland störs av aktiviteter som inte är lämpliga, skriver förvaltningschef Cissi Hammer. Bild: MATHIAS BERGELD

Solbad och picknick inte okej på kyrkogården

Att jogga, cykla och promenera hunden är okej, men solbad och picknick anser vi inte är lämpligt på kyrkogårdarna och de som gör så riskerar att köras iväg, skriver förvaltningschef Cissi Hammer i en replik.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Replik

8/8 Bevara kyrkogårdarnas stillhet och lugn!

Skribenten V Gustavsson oroas över hur Svenska kyrkan kommer ”att värna att våra kyrkogårdar fortsätter att vara en värdig plats för ”den sista vilan.

Göteborgs begravningssamfällighet förvaltar 36 kyrkogårdar/begravningsplatser inom Göteborgs stads geografiska område och samtliga är öppna dygnet runt. Några av våra begravningsplatser ligger i områden där rofylldheten ibland störs av aktiviteter som inte är lämpliga. Det kan bero på avsaknad av grönområden i närheten eller närhet till stadsmiljöer som är mindre ”rofyllda”.

När det blir störningar så vidtar vi åtgärder för att komma åt problemet just där. Göteborg växer, staden förtätas och allt fler människor och verksamheter ska samsas inom stadens gränser. Det har inneburit att aktiviteter som tidigare inte ansågs lämpliga nu sker inne begravningsplatserna utan att åtgärder vidtas.

Solbad och picknick anser vi inte är lämpligt och de som i dag gör så riskerar att köras iväg.

Begravningssamfällighetens uppdrag är att sörja för att begravningsplatserna och kyrkogårdarna även fortsatt ska präglas av stillhet och möjlighet till eftertanke. Joggare, cyklister och bilar som passerar på genomfarterna på de större kyrkogårdarna lever vi med i dag och de flesta anser detta vara acceptabelt. Hundar får tas med in på begravningsplatserna i Göteborg så länge de hålls kopplade och hundägarna tar sitt ansvar. Solbad och picknick anser vi inte är lämpligt och de som i dag gör så riskerar att köras iväg.

Vi arbetar i dialog med staden, våra besökare, anhöriga, polis, övriga trossamfund och övriga kyrkogårdsförvaltningar för att avgöra hur vi bäst arbetar för att bevara och skapa den specifika miljö som skiljer begravningsplatsen från en vanlig park.

Cissi Hammer , förvaltningschef Göteborgs begravningssamfällighet