Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Ronny B Nilsson
Bild: Ronny B Nilsson

Skolan sitter på lösningen

Svensk skola behöver återupprätta den förstärkande personalresurs som fanns tillgänglig under de ”goda åren” från sjuttiotalet och framåt, skriver Hans Luthman.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Skolan utgör den samhällsinstitution som har bäst överblick och möjlighet att tidigt upptäcka elever med ett riskbeteende som bland annat skolk och stökigt uppträdande. Socioekonomiska, etniska och språkliga faktorer vet vi spelar en avgörande roll särskilt i de mer utsatta områdena i samhället. Men tyvärr saknar skolan i dag resurser för mer individ- anpassade insatser för att tillgodose skilda elevers behov. Allt och alla ska helst stöpas i samma form trots olika förutsättningar – inte minst språkligt.

Få elever rann igenom skolans massiva skyddsnät där allas inkludering utgjorde en central ledstjärna i arbetet att motverka känslan av utanförskap och främlingskap

Svensk skola behöver därför återupprätta den förstärkande personalresurs som fanns tillgänglig under de ”goda åren” från sjuttiotalet och framåt. Då knöts en kärntrupp av engagerade pedagoger till skolverksamheten med fördjupade kunskaper om tvåspråkighet och modersmålets betydelse för elevens utveckling. Svenska som andraspråkslärare och hemspråkslärare kom att utgöra ett sammansvetsat team med särskilt ansvar att följa såväl den språkliga som sociala utvecklingen av elever med främst utländsk bakgrund och med omfattande kontakt hem-skola.

Få elever rann igenom skolans massiva skyddsnät där allas inkludering utgjorde en central ledstjärna i arbetet att motverka känslan av utanförskap och främlingskap – grogrunden till en senare gängkriminalitet. Våldsspiralen kan brytas om skolan får tillgång till en mer differentierad verktygslåda!

Utifrån egen erfarenhet

Hans Luthman