Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Omfattande regler kring växtskyddsmedel

Kemiska växtskyddsmedel omfattas av ett omfattande regelverk. I vissa fall strängare i Sverige än EU för övrigt, skriver Sofia Karlsson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Replik

till Johan Åberg, 3/8

Skribenten svingar vilt mot de gröna näringarna i Sverige. ”Gift släpps ut i de fria utan någon som helst begränsning.” Varifrån Åberg har fått den uppfattningen ifrån kan man undra. Den stämmer över huvud taget inte med verkligheten. Kemiska växtskyddsmedel omfattas av ett omfattande regelverk. I vissa fall strängare i Sverige än EU för övrigt. Noteras ska att det är krav på dokumenterad utbildning för att använda medlen.

Det generella biotopskyddet reglerar vad som får tas bort i fråga om åkerholmar, diken och liknande. Jämför gärna våra åkrar med övriga Europas stora jordbruksdistrikt. Skillnaden är påtaglig. Därtill jobbas med olika åtgärder som sprutfria zoner och grödor längs åkerkanter som insekter gillar.

Ett hot mot insekterna och mångfalden är att vi har för lite betande djur. Marker som kräver idisslare växer igen och kretsloppet med andra arter bryts. Självklart behöver jordbruket pollinatörer för vi alla behöver ju mat. Och svensk honung är ett livsmedel att vara rädd om.

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland