Domslutet meddelar att Mark- och miljödomstolen avslår LRF:s överklagan om nöddispens för växtskyddsmedlet Reglone.
Domslutet meddelar att Mark- och miljödomstolen avslår LRF:s överklagan om nöddispens för växtskyddsmedlet Reglone. Bild: Jessica Gow/TT

LRF - ett hot mot folkhälsan

Efter alla år av kamp för ett renare jordbruk och mot LRF:s ständiga dispenskrav för att få använda förbjudna växtgifter är detta ett genombrott, skriver Rune Lanestrand.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Det var ytterst efterlängtat och glädjande att Mark- och miljödomstolen avslog LRF:s överklagan av Kemikalieinspektionens, KEMI:s beslut, att inte bevilja dispens för Reglone.

Efter alla år av kamp för ett renare jordbruk och mot LRF:s ständiga dispenskrav för att få använda förbjudna växtgifter är detta ett genombrott.

Domslutet meddelar att Mark- och miljödomstolen avslår LRF:s överklagan om nöddispens för växtskyddsmedlet Reglone. Frågan är hur LRF redan i början av året kunde veta att jordgubbsodlingen skulle komma i nödläge om man inte kunde använda Reglone. De talar till och med i sin ansökan om hur många miljoner det skulle kosta om de inte fick dispens för att använda växtgiftet.

ANNONS

Sanningen är nog den att det är LRF-företaget Lantmännen och de stora växtgiftbolagen som skulle komma i eknomiskt "nödläge" om de inte, utan stora kostnader, kunde bli av med sina stora lager av Reglone.

LRF är avslöjat. Ingen kan längre tro på deras påkostade tv-reklam om hur miljövänliga de är när de vill sprida ett cancerogent, förbjudet växtgift som dödar bin, förgiftar jordar och vattendrag och gör människor sjuka.

Rune Lanestrand, tidigare redaktör på Småbrukaren

ANNONS