Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Karl af Geijerstam

Lägg inte ned fossilfri bana

Trafik på Lysekilsbanan skulle vara en del i framtidens samhälle genom att vara fossilfri, utnyttja inhemsk el-energi, ha stor lastkapacitet och vara ett relativt säkert transportalternativ, skriver Mats Fägerquist.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Lysekilsbanan är en 35 km lång elektrifierad järnväg mellan Lysekil och Munkedal längs norra Bohusbanan. Trafikverket har inte uppgraderat järnvägens banstandard och låtit underhållet bli eftersatt och sedan 2010 bedrivs ingen regelbunden trafik på järnvägen.

Hallinden Terminal AB har försökt etablera godstrafik på banan. Långväga långtradartrafik skulle då ersättas med järnvägtransporter och medföra 2 800 ton mindre utsläpp av koldioxid! Lysekils Hamn har kontakt med företag som vill frakta upp till 180 000 ton gods per år på järnvägen trots hastigheten 40 km/h. Men Trafikverket vägrar att upplåta banan för trafik.

Efter att ha blockerat godstrafik under flera år planerar Trafikverket att riva Lysekilsbanan. Ett första steg är beslutet 2018 att upphöra med banans underhåll trots att tillfrågade remissinstanser överlag var negativa till beslutet. Den aktuella moment 22-situationen kritiserades; bristande järnvägsunderhåll, leder till minskad järnvägstrafik som leder till nedläggning av järnväg. Trots dessa samstämmiga avrådanden blir Trafikverkets slutsats: ”Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid extern remissens samrådstid som leder till en omprövning”.

Trafik på Lysekilsbanan skulle vara en del i framtidens samhälle genom att vara fossilfri, utnyttja inhemsk el-energi, ha stor lastkapacitet och vara ett relativt säkert transportalternativ.

Ett generellt stopp för nedläggning av järnvägar borde gälla tills nya värderingsprinciper med hänsyn till Parisavtalets målsättning finns på plats.

Mats Fägerquist