Vi svenskar har en viktig uppgift som språkliga förebilder, menar insändarskribenten.
Vi svenskar har en viktig uppgift som språkliga förebilder, menar insändarskribenten. Bild: Charlie Riedel

Hur bidrar du till bättre svenska?

Än en gång känner jag att jag måste informera om denna självklarhet: att svenska språket lärs bäst genom samspel med svenskar, skriver Eva Dannert.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

"DE, måste lära sig språket" är ett mantra som hörs dagligen. DE syftar då på våra nysvenskar.

Än en gång känner jag att jag måste informera om denna självklarhet: att svenska språket lärs bäst genom samspel med svenskar. Gärna i aktiviteter som arbete, sport, körsång, föreningsliv, etcetera. Hur man använder språket är kulturellt betingat, att säga rätt sak, på rätt sätt och vid rätt tillfälle går inte att lära sig från en lärobok.

Vi svenskar har en viktig uppgift som språkliga förebilder! I naturligt samspel förbättras ordförråd, uttal och betoning. Det sistnämnda har stor betydelse för förståelsen.

Fundera på hur du kan bidra med detta. Det kan vara så enkelt som att prata väder i trappuppgången eller kommentera något som händer i lekparken. Du kanske rent av vågar ringa på hos grannen och be om ett recept.

ANNONS

PS. Är medveten om att distanseringen som påbjudes försvårar.

Eva Dannert

ANNONS