Sol- och vindkraft kan byggas till en tredjedel eller mindre av kostnaden för ny kärnkraft, menar insändarskribenten.
Sol- och vindkraft kan byggas till en tredjedel eller mindre av kostnaden för ny kärnkraft, menar insändarskribenten.

Förnybart elsystem mer pålitligt än kärnkraft

Sol- och vindkraft kan byggas till en tredjedel eller mindre av kostnaden för ny kärnkraft, skriver Peter Fritzson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Vi har nyligen nåtts av rapporter att den franska kärnkraften går dåligt i hettan under klimatkrisen. Kärnkraft behöver vatten för kylning. Vattenflödet i franska floder har minskat kraftigt och temperaturen höjts. Kärnkraften tvingas gå på reducerad effekt. En reaktor kan snart tvingas stoppa helt.

En liknande, fast värre, situation inträffade i Kalifornien under en värmebölja 14-15 augusti 2020. Hettan gjorde att kärnkraftverk och fossileldade kraftverk inte kunde gå med tillräcklig effekt på grund av problem med kylningen. Detta tvingade fram roterande nedstängningar av elsystemet. Både industrier och bostäder blev utan el. Samtidigt producerade sol- och vindkraften utan problem. Kärnkraft kan stanna även av andra skäl. I Sverige har Ringhals 3 varit avstängt flera månader både under 2021 och 2022, vilket bidragit till höga elpriser i södra Sverige.

ANNONS

Slutsatsen är att en förnybart elsystem är det mest pålitiga, baserat på sol- och vindkraft kompletterad med förnybar energi från vätgas, biobränsle, och vattenkraft under korta perioder. I Sverige planeras en stor utbyggnad av vätgasproduktion från billig sol- och vindkraft för fossilfritt stål samt framställning av fossilfria kemikalier och bränslen. Dessutom kan sol- och vindkraft byggas till en tredjedel eller mindre av kostnaden för ny kärnkraft, de kan byggas snabbt – viktigt eftersom vi snabbt måste eliminera våra utsläpp, de har heller inget farligt avfall och inga utsläpp. Jämför senaste kärnkraftverket i Finland som tog 21 år att bygga. Skarpa regeringsbeslut krävs för att snabba på utbyggnaden av förnybar el och stärka elnätet Det är bråttom!

Peter Fritzson

Professor em. vid Linköpings universitet

Civilingenjör i teknisk fysik

Civilingenjör i teknisk fysik

LÄS MER:Det behövs en realistisk klimatpolitik

LÄS MER:Här är de vanligaste missförstånden om elen

ANNONS