Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Gorm, Kallestad
Bild: Gorm, Kallestad

Förändra skogsbruket!

Vi måste våga utmana skogsnäringen genom att successivt avveckla hyggesbruket och gynna blädning eller så kallat kontinuitetsskogsbruk, skriver Kåre Ström.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

I debattinlägg och reklaminslag skönmålar skogsnäringen svenska skogen och skogsbrukets betydelse som klimatresurs. Visst, den boreala nordliga skogen har global vikt för kolinlagring och utgör en viktig kolsänka, men det gäller i huvudsak när skogen står under tillväxt.

Men när skogen huggs ned fortare än ny skog hinner växa upp, under hyggesfasen, ökar mängden koldioxid till atmosfären och bidrar till en ökad växthuseffekt. I skog som är orörd eller brukas hållbart, genom blädning, så hinner nya träd växa upp i samma takt som andra dör eller avverkas.

Vid hyggesbruk, som ofta sker med hjälp av stora maskiner och efterföljande markberedning, läcker givetvis stora mängder koldioxid ut.

Cirka 2/3 av kolet är lagrat i markskiktet i skogen och 1/3 i träden. Vid hyggesbruk, som ofta sker med hjälp av stora maskiner och efterföljande markberedning, läcker givetvis stora mängder koldioxid ut. Dessutom medför hyggesbruket som regel större hydrologiska ingrepp samt utläckage av metaller och näringsämnen till vattendrag. Denna typ av skogsavverkning bidrar även till utarmningen av den biologiska mångfalden.

Vi måste våga utmana skogsnäringen genom att successivt avveckla hyggesbruket och gynna blädning eller så kallat kontinuitetsskogsbruk. Förslagsvis bör politikerna införa en miljöskatt på hyggesbruk för framför allt de stora skogsbolagen och gynna de alternativa och långsiktigt hållbara skogsavverkningsmetoderna och det småskaliga skogsbruket. Skatteintäkterna skulle kunna gå till att återställa tidigare utdikade våtmarker och bevara kolsänkor.

Genom den föreslagna förändringen av skogsbruket skulle Sverige, med sina stora skogsarealer, i betydligt högre grad kunna bidra till att begränsa koldioxidutsläppen och väsentligt bidra till den globala kampen mot jordens uppvärmning.

Kåre Ström