Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg har i dag sex snabbspårvägslinjer på egen banvall som skulle kunna fortsätta in under staden i Västlänkens blivande tunnlar och vidare ut på andra sidan, anser insändarskribenten. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Göteborg har i dag sex snabbspårvägslinjer på egen banvall som skulle kunna fortsätta in under staden i Västlänkens blivande tunnlar och vidare ut på andra sidan, anser insändarskribenten. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

En ”snabbway” gör Göteborgs kollektivtrafik effektiv

Vi får otroligt snabba lokalresor, kollektivtrafiken blir attraktiv och fler väljer att lämna bilen hemma, skriver Gunnar Anjou, arkitekt SAR.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

I artikeln ”Stadsluft orsakar flera hundra dödsfall varje år” (GP 24/1) beskrivs en internationell forskningsrapport som undersökt hur luftföroreningar från bilar påverkar dödligheten.

Göteborg, en storstad som 2035 beräknas ha 800 000 invånare, saknar till stora delar en snabb välfungerande kollektivtrafiklösning. Vi får leva med spårvagnar som passerar centrum i snigelfart. Göteborg har bara hälften så stor andel kollektiva resor (29 procent) som Stockholm (55 procent). Göteborg behöver ett tunnelbanesystem som avlastar de centrala delarna. Både Oslo och Köpenhamn har nyligen fått sådana system.

Göteborg har i dag sex snabbspårvägslinjer på egen banvall som skulle kunna fortsätta in under staden i Västlänkens blivande tunnlar och vidare ut på andra sidan. Det blir en mix av snabbspårväg och tunnelbana (subway), en göteborsk variant, som kan kallas ”snabbway”. Göteborg förblir en spårvagnsstad men på ett eget modernare sätt. Vi får hälften så långa restider som i dag.

När en stor del av spårvagnstrafiken flyttas ner under mark frigörs ytor centralt

Västlänken behövs inte för pendeltågen sedan nuvarande centralstation fått ökad kapacitet (breddad ”midja” och nytt trafikledningssystem). Kapaciteten överstiger under lång tid vad kringliggande spåren kan mata in. Snabbway kan således ta över Västlänkens tunnlar. Den gör skäl för sitt namn genom att erbjuda snabbspårväg inom Göteborg och Mölndal. Den planerade Lindholmstunneln under älven och Stigberget till Linnéplatsen blir naturligt första delen i en snabbway och kan fortsätta in i Västlänkens tunnlar.

Vi får otroligt snabba lokalresor, kollektivtrafiken blir attraktiv och fler väljer att lämna bilen hemma. När en stor del av spårvagnstrafiken flyttas ner under mark frigörs ytor centralt, vilket ökar tillgängligheten för gående, cyklister och bussar. Handeln i staden får en renässans. Resenärerna skyddas dessutom från vind, regn, halka och snörusk. Med snabbway förbättras stadsluften radikalt.

Gunnar Anjou, arkitekt SAR