Bild: Kjell Herskedal
Bild: Kjell Herskedal

Barnbarnen får stå för semesternotan

Flygbolagen hävdar att det går att kompensera klimatutsläppen. Men en grundlig genomgång av Dagens Nyheter visar att bara två procent av projekten troligen fungerar, skriver Peter Fritzon.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Vad är korrekt kostnadsnivå för utsläpp som orsakar skador från klimatförändringar? Trafikverket anger nu ett pris på 7 000 kr/ton utsläpp koldioxidekvivalenter, medan 12 000 kr per ton anges av professor Nicholas Stern (Ackerman, F., 2009). Vi har sett bränderna i Australien 2019 och i Sverige 2018. Detta är vid en global uppvärmning om 1,2 grader. Det blir värre vid två eller tre graders uppvärmning.

Kostnaderna drabbar våra barnbarn. Med användning av trafikverkets siffror blir kostnaden 14 000 kr för en persons resa till Kanarieöarna ToR med utsläpp på cirka två ton. Här har vi använt utsläppsdata från sajter som www.atmosfair.de och http://klimatkompensation.etc.se/ där även höghöjdsutsläppen är medräknade med en faktor tre enligt Nordic Network for Transport and the Environment, medan en Chalmersrapport uppskattar höghöjdsutsläppen till en faktor två, det vill säga utsläpp på cirka 1,2 ton.

Svensken flyger cirka sex gånger mer än genomsnittet i världen. Svenskarnas utsläpp från flygresor är nu lika stort som deras utsläpp från privatbilism, cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år

Svensken flyger cirka sex gånger mer än genomsnittet i världen. Svenskarnas utsläpp från flygresor är nu lika stort som deras utsläpp från privatbilism, cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år (Naturvårdsverket). Flygbolagen hävdar att det går att kompensera klimatutsläppen. Men en grundlig genomgång (DN 17/10 2019) visar att bara två procent av projekten troligen fungerar. Skogsplantering är inte pålitlig. Den tar för lång tid att få effekt, skogen kan avverkas i förtid, klimatet kan bli torrare så att den inte växer upp eller brinner upp i skogsbränder.

För att inte förstöra barnbarnens framtid bör vi därför anstränga oss rejält att undvika utsläpp. Ta tåget i stället för flyget. Om vi ändå gör utsläpp bör de kompenseras flera gånger om med en kompensation av mycket god kvalitet, annars orsakar vi enorma framtida kostnader för barnbarnen.

Peter Fritzson