Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ska det vara möjligt att hålla distans på våra skolor och minska risken för smittspridning kan inte alla elever vara på plats samtidigt, skriver Pär Gustafsson (L), ordförande utbildningsnämnden, i en replik. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ambitionen är att slippa distansundervisning

Utbildningsnämndens ambition är att kunna återgå till traditionell undervisning så snart som möjligt, skriver Pär Gustafsson (L), ordförande utbildningsnämnden, i en replik.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

24/9 Utbildningsnämndens svek blir Västtrafiks vinst

Pandemin har prövat Sverige, Göteborg och oss som människor. Under våren ställde gymnasieskolorna om på kort tid till helt andra arbetsformer när undervisningen övergick till distans. Skolledare, lärare och elever har tagit och tar fortfarande ett stort ansvar under svåra förutsättningar. Det är en insats som verkligen är berömvärd och som har gjort skillnad. Jag kan konstatera att, trots pandemin, så förbättrades betygsresultaten under våren och andelen elever med en gymnasieexamen ökade markant.

Sedan höstterminsstarten är gymnasieskolorna åter öppna. Inför starten har skolorna gjort ett omfattande jobb med lokala åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för gymnasieskolan. Ska det vara möjligt att hålla distans på våra skolor och minska risken för smittspridning kan inte alla elever vara på plats samtidigt. Det är därför som vi kombinerar flera åtgärder med att även delvis bedriva undervisning på distans. För utbildningsnämnden är det viktigt att trygga en säker arbetsmiljö för personal och elever. Beslutet innebär även att belastningen på kollektivtrafiken i centrala Göteborg minskar.

I detta är nämnden enig. Vi har även en samsyn kring att det behövs en offensiv för att stärka det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan och 30 miljoner kronor har tillförts arbetet. Nämndens fokus är kunskapsuppdraget och vi har alltid elevernas bästa för ögonen.

Utbildningsnämndens ambition är att kunna återgå till traditionell undervisning så snart som möjligt. Till dess behöver vi hålla i, hålla ut och ta hand om varandra.

Pär Gustafsson (L), ordförande utbildningsnämnden