Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

I kristid krävs att vi ser till hela samhällets resurser och hur de kan användas bäst, tycker insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson
I kristid krävs att vi ser till hela samhällets resurser och hur de kan användas bäst, tycker insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Alternativa transporter till de äldre

Alternativa transportlösningar kan vara ett sätt att skydda de äldre från det nya coronaviruset, skriver Lars Henriksson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Ett mantra som helt korrekt återupprepas i alla smittskyddssammanhang är ”skydda de äldre”. Mycket av den strategi för att begränsa skadan som covid-19-epidemin förorsakar handlar just om detta; att hålla antalet sjuka i samhället nere så att de vars liv är i fara skyddas så bra som möjligt.

Särskilt borde då äldreboenden, sjukhem och liknande omges av ett så starkt skydd som möjligt. När nu besök minimeras eller förbjuds bör den största risken vara att personal för med sig smittan.

Kanske rentav en del av oss permitterade industriarbetare stå till tjänst med transporterna.

Förutom de vanliga skyddsåtgärderna finns det saker kommunen skulle kunna göra för att minska smittorisken för dem som jobbar med äldre. En enkel åtgärd skulle kunna vara att se till att personalen undviker att utsättas för den smittorisk som uppkommer på bussar och spårvagnar.

Det skulle kunna ske genom att kommunen ordnar transporten till och från jobbet åt all personal som har kontakt med äldre. Även den stora del av äldrevården som sker genom hemtjänst behöver stöd. De som arbetar där behöver skydd och avlastning för att kunna arbeta säkert, både för sig själva och sina klienter. Samma sak skulle kunna göras för sjukvårdpersonal som är indragen i av covid-19-vården. Då mer för att skydda personalen själv så att vården av sjuka kan upprätthållas.

Rimligen borde färdtjänsten nu har rätt stor överkapacitet som skulle kunna sättas in för arbetsresor vårdpersonal. Troligen har även att övrig taxiverksamhet har mycket låg beläggning och skulle säkert mer än gärna ställa sig i samhällets tjänst för detta ändamål.

Ska detta fungera krävs samordning mellan stadens myndigheter och dem som arbetar i vården. De vet bäst själva vilket stöd de behöver och det borde vara en angelägen uppgift för deras fackliga organisationer med sitt nätverk på de olika arbetsplatserna. Kanske rentav en del av oss permitterade industriarbetare stå till tjänst med transporterna. I kristid krävs att vi ser till hela samhällets resurser och hur de kan användas bäst.

Lars Henriksson

Läs också: Hur ska vi i personalen skydda oss?

Läs också: "När Volvos hjul stannar är läget illa"