Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kriskommission måste också finnas lokalt så att vår röst blir hörd i kommunala och regionala pensionärsråd, menar insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Kriskommission måste också finnas lokalt så att vår röst blir hörd i kommunala och regionala pensionärsråd, menar insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Äldreomsorgen behöver en kriskommission

En bred kriskommission för svensk äldreomsorg måste tillsättas för att analysera dagens brister, snabbt agera för att förbättra situationen och komma med långsiktiga lösningar, menar insändarskribenterna.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

År efter år har det rapporterats om kommuners nedskärningar i äldreomsorgen, sällan om tillskott eller förbättringar. Vi i SPF Seniorerna och andra har länge krävt förändringar, men inte mycket har hänt. Ingen kan längre blunda för verkligheten. Coronaepedemin har tydligt visat på att bristerna är stora.

Omsorgen blir splittrad genom hög personalomsättning, stress och kompetensbrister. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser träffar äldre med hemtjänst i Göteborg och Härryda 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. I Partille och Öckerö 10 personer. Kvaliteten och trygghet blir lidande för att inte tala om de smittorisker som äldre utsätts för.

Både omsorgstagare och anhöriga behöver bättre överblick på sin vård och omsorg – när, var och hur insatser ska utföras. Idag måste den enskilde och anhöriga ofta vara sin egen vårdsamordnare.

Äldreomsorgen ska inte agera sparbössa längre, den måste prioriteras mycket högre framöver.

Medicinsk kompetens saknas eller är bristfällig. För att den medicinska kompetensen ska bli tillgänglig och förbättras på särskilda boenden och i eget boende, på ledningsnivå och på golvet, måste våra kommuner och vår region ta ett större ansvar. Även staten måste ta större ansvar och skärpa Socialtjänstlagen så äldre får rätt till goda levnadsvillkor och införa nationella minimikrav på kvalitet i omsorgen.

En bred kriskommission för svensk äldreomsorg måste tillsättas för att analysera dagens brister, snabbt agera för att förbättra situationen och komma med långsiktiga lösningar. Kriskommission måste också finnas lokalt så att vår röst blir hörd i kommunala och regionala pensionärsråd. I Mölndal finns inget kommunalt pensionärsråd alls.

Äldreomsorgen ska inte agera sparbössa längre, den måste prioriteras mycket högre framöver. Personalen måste ha bättre arbetsvillkor. Det handlar om löner, heltidstjänster, mer inflytande över arbetet, mindre arbetslag, annan styrning och krav på kontinuerlig kompetenshöjning. Gör jobben i vård och omsorg till de statusyrken de förtjänar.

Ann-Christine Baar, distriktsordförande SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Lena Gustafsson, distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet