Hur fördomsfull är du?

Utmana dig själv här.

Starta testet

{{activeIndex + 1}} / {{questions.length}}

Hur fördomsfull är du?

Utmana dig själv här.

Starta testet

{{activeIndex + 1}} / {{questions.length}}

Vi stämplar människor varje dag, men hur medvetna är vi om det? Fördomstolen är ett socialt experiment som utmanar våra fördomar och hur vi tänker om andra människor. Här kan du lära dig mer om fördomar, varför vi har dem och hur vi kan bli bättre på att hantera dem.

Riktig journalistik slår hål på fördomar 

Vår stad bubblar av startups, kulturliv och tillväxt – samtidigt som den slits sönder av segregation. Vår stad ser nya bostadsområden växa fram varje dag men unga har svårt att hitta ett eget hem. Bilden av Göteborg är kluven och skiljer sig beroende på vem du frågar. I vår nya artikelserie ”En delad stad” vill vi minska faktaglappet för att bidra till en stad som vi tillsammans kan dela.

”Loket i svensk ekonomi”. ”Ett paradis för kriminella.” Sociala medier kryllar av citat som dessa och visar ur vilka vitt skilda perspektiv göteborgare lyfter fram vår stad. Enligt somliga närmar vi oss systemkollaps medan andra pekar på att allt blir bättre. Som chefredaktör möter jag ofta denna splittring i de reaktioner jag tar emot från er läsare. Och jag har sett hur polariseringen växt de senaste åren. Göteborgs-Postens uppdrag är att bidra till demokratin genom att ta reda på hur det faktiskt ligger till, oavsett vad olika grupperingars åsikter är. För att sätta fokus på vår stads komplexitet initierar jag nu artikelserien ”En delad stad”. Med den vill vi skildra de klyftor och skillnader som finns men samtidigt lyfta våra likheter – och gemensamma utmaningar. Med riktig journalistik slår vi hål på fördomarna.

Den här artikeln är en del av kampanjen Fördomstolen.

Sveriges ledande forskare på fördomar berättar hur vi tänker.

Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala Universitet och har forskat på fördomar. Här berättar han om hur de funkar och vad vi kan göra för att hantera dem bättre.
 
Vad är fördomar?
Det är förutfattade och ofta negativa uppfattningar om någon på grund av dennes grupptillhörighet. Vi kan helt enkelt vara mindre positiva gentemot en person för att han eller hon tillhör en annan grupp än vi.
 
Hur vanliga är de?
Mycket, någon forskare har till och med sagt att fördomsfullhet finns så länge människan tänker. Det ligger mycket i det.
 
Vad beror fördomar på?
Dels vårt behov att kategorisera världen omkring oss för att kunna förstå den lättare. Det är alltid svårare att se en person som en enskild individ och mycket lättare att tänka man, kvinna, ung eller gammal. Vi får snabbare en uppfattning om personen eftersom vi ofta redan har information om kategorin. Men informationen behöver inte stämma på alla individer i kategorin, vilket leder till felaktiga bedömningar av många människor som vi möter.
 
Men fördomsfullhet beror inte bara på kategoriseringen i sig. Vi tillhör ju själva olika kategorier (t.ex. psykolog) och så snart vi jämför oss med individer från andra kategorier tenderar vi att favorisera den egna kategorin och missgynna av den vi inte tillhör.
 
En ytterligare orsak till fördomsfullhet handlar om personlighet. Vissa är öppna, andra är inte det. Några är vänliga, andra är mindre vänliga. Forskning visar att individer med låg öppenhet och vänlighet tenderar att vara mer fördomsfulla än andra.
 
Vad kan de få för konsekvenser i samhället?
Fördomsfullhet påverkar den som är utsatt, till exempel att man inte får ett jobb. Men även den som är fördomsfull då han eller hon kan isoleras eller hamna i konflikter. Samhället i stort påverkas också och kan på längre sikt drabbas av social oro och konflikter mellan olika grupper.
 
Vad kan man göra själv för att minska dem?
Att försöka tänka efter vid till exempel kategorisering och när vi bedömer andra. Se andra som enskilda individer och inte medlemmar i olika grupper, tänk om du själv var utsatt för något fördomsfullt. Och utgå aldrig från att du är helt fördomsfri.
 
Går det att bli helt fördomsfri?
Inte helt, men vi kan lära oss att hantera fördomar. 

Fyra snabba mot fördomar

  1. Bli medveten om dina underliggande fördomar 
  2. Tänk till en extra gång innan du kategoriserar folk
  3. Konsumera djupare information och få förståelse för andra
  4. Föreställ dig om du själv var utsatt för fördomar

Se filmen Fördomstolen

Se filmen Fördomstolen

Okunskap skapar fördomar, se hela filmen här.

Människorna bakom

Människorna bakom

Hör Ann-Christin, Eva, Sara, Eddie och Basel prata om sina upplevelser av fördomar.

Får fördomar konsekvenser för samhället?

Får fördomar konsekvenser för samhället?

Fördomstolens deltagare diskuterar konsekvenserna av fördomar.

Journalistikens roll

Journalistikens roll

Kan journalistiken bidra till ökad tolerans i samhället?

Göteborgs segregation började med tre pottor – för 398 år sedan

Det började med tre pottor, ett lotteri och en kommunal chef som fick sparken – och det slutade med ett miljonprogram.

Gator, vatten och trafikvett – detta delar göteborgarna

Det finns mycket som förenar Göteborgs dryga halv miljon invånare. Kärleken till Västkusten, förmågan att uthärda de värsta regnskurar och traditionen med ordvitsar till exempel.

Sjuans spårvagnslinje – här bor du dyrast och billigast

Stannar vid Valand – 64 200 kronor kvadratmetern. Stannar vid Rymdtorget – 17 079 kronor kvadratmetern.