Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Att börja fokusera på Peak Oil är ett nödvändigt steg på vägen för att lösa utmaningarna mänskligheten står inför. Både för att principförstå det omöjliga med evig tillväxt i en ändlig värld och för att få starkare incitamenten att snabbt ställa om, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fokusera på Peak Oil och rädda klimatet

Om media, politiker och andra börjar fokusera mer på Peak Oil i stället för klimatfrågan så kommer det troligen att gå mycket snabbare med omställningsarbetet, skriver Ulf Jacobsson och Anders Wijkman, Steg 3.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trots att de flesta numera känner till klimatutmaningarna mänskligheten står inför så händer det väldigt lite i det globala omställningsarbetet. De flesta klimatforskare menar att vi behöver agera snabbt och att vi måste genomföra stora samhällsförändringar, men retoriken har uppenbarligen inte fungerat. Länder debatterar om vad de andra ska göra för att lösa ett gemensamt problem och de flesta företag har svårt att se hur de kan tjäna pengar på klimatomställningen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Samtidigt finns det ett annat problem där effekterna väntas komma långt före de stora klimatförändringarna och som är okänt för de flesta – Peak Oil. Peak Oil innebär kortfattat att vi snart passerat gränsen för när efterfrågan på olja överstiger produktionskapaciteten i världen. Då världen är extremt oljeberoende menar de flesta forskare att Peak Oil kommer att få långtgående konsekvenser för hela samhället, troligen redan inom några få år. Särskilt mat och transporter kommer att stiga i pris och finanskriser riskerar att avlösa varandra.

Snabbare omställning

Om media, politiker och andra börjar fokusera mer på Peak Oil i stället för klimatfrågan så kommer det troligen att gå mycket snabbare med omställningsarbetet, av flera anledningar:

*Lösningarna är de samma. Peak Oil och klimatproblemen har med några få undantag samma lösningar. Framförallt måste den oljeberoende transportsektorn ställas om radikalt, vi måste äta mindre kött, göra jordbruket mindre fossilberoende, producera mer lokalt och vi måste globalt ställa om till mer fossiloberoende energi. Det spelar alltså ingen roll om problemet heter klimat eller Peak Oil, vi måste genomföra i princip samma lösningar.

* Tidsaspekten. Medan de stora klimatkonsekvenserna troligen ligger ett par årtionden fram i tiden så ligger de stora konsekvenserna av Peak Oil troligen bara några få år bort. Med en större medvetenhet om Peak Oil så inser de flesta företag att de kommer att drabbas av konsekvenser i närtid om de inte agerar och måste ta med Peak Oil i sin affärsplanering. Medan klimatproblemen ligger så långt fram att företag och aktieägare inte drabbas i närtid av att inte agera.

* Någon annan löser klimatproblemen. Medan klimatproblemet är gemensamt för jordens invånare så är Peak Oil något som kanske redan om några år drabbar varje enskilt företag och varje enskilt land som inte agerar. Om inte Sverige snabbt förbereder sig för Peak Oil så kommer Sverige att drabbas hårt. Om inte Volvo agerar så kommer Volvo att drabbas, och så vidare. Med en större medvetenhet om Peak Oil kommer företag troligen snabbare att ställa om för sin egen skull och varje lands befolkning kommer att kräva att deras regeringar snabbt tar krafttag för deras egen skull.

* Peak Oil är otvetydigt och enkelt. Medan det faktiskt finns forskare som motsäger sig klimatproblemen så kan man inte argumentera om Peak Oil, bara om exakta tidpunkten för när det inträffar. Även klimatskeptiker inser, med kunskap om Peak Oil, att samma lösningar snabbt behövs. Klimatproblemet är dessutom mycket komplext med positiva och negativa återkopplingar, medan Peak Oil är enkelt att förstå och kommunicera.

* Evig tillväxt omöjlig i en ändlig värld. Man kan vara teknikoptimist om man bara pratar enskilt om klimatproblemet, men knappast om man pratar om Peak Oil. Anledningen är att det finns en mycket stark korrelation mellan tillväxt och energiförbrukning. Vi har kunnat växa obehindrat och skapa välfärd under lång tid tack vare tillgång till billig fossil energi. Energi som snart inte är så billig längre.

Med en bredare förståelse för att vi i allt snabbare takt konsumerar slut på ändliga resurser så inser de flesta att dagens tillväxtfokuserade system är ohållbart i längden. Detta gäller inte bara olja utan även kommande brist på många andra viktiga resurser som till exempel koppar, kol och fosfor. Med förståelse för den kommande energi- och resursbristen inser man också att det finansiella systemet inte heller är hållbart, med en allt större skuldsättningsnivå i världen som bara kan betalas genom fortsatt tillväxt. En tillväxt som planeten inte har resurser att tillgodose.

Att börja fokusera på Peak Oil är ett nödvändigt steg på vägen för att lösa utmaningarna mänskligheten står inför. Både för att principförstå det omöjliga med evig tillväxt i en ändlig värld och för att få starkare incitamenten att snabbt ställa om. Därmed ska vi inte glömma klimatet och de andra miljöproblemen, men vi måste även börja prata om saker som ger rätt incitamenten. Det är hög tid för media, politiker och företag att börja prata mer om Peak Oil!

Ulf Jakobsson

miljöentreprenör, Innoveco AB

och Steg 3

Anders Wijkman

vice ordförande Romklubben,

Tällberg Foundation och Steg 3