Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fler satsningar på cyklar på väg

Vi prioriterar att förbättra förutsättningarna för att cykla i centrala Göteborg samt att bygga ut pendelcykelstråk till förorterna. Vi ska även satsa på förbättrat underhåll av cykelbanorna, skriver de rödgröna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Trafikpolitik, 5/11

Representanter för Naturskyddsföreningen och Yimby skriver om möjligheten för cyklar att dela gatuutrymmet med biltrafiken. Till att börja med vill vi säga att ett högklassigt separat cykelvägnät ska vara stommen för cykeltrafik i Göteborg. Detta kan sedan kompletteras med olika lokala lösningar beroende på situation.

I linje med det beslutade cykelprogrammet kommer vi att genomföra omfattande investeringar de kommande åren för att utveckla och förbättra dagens cykelvägnät. Vi prioriterar att förbättra förutsättningarna för att cykla i centrum samt att bygga ut pendelcykelstråk till förorter. Och vi satsar på förbättrat underhåll, mer cykelparkeringar, tydligare skyltning med mera.

Men cykelprogrammet pekar också på att det ibland är bättre om bilar och cyklar blandas. Exempel på detta är Västra Hamngatans cykelfartsgata eller de omgivande gatorna som är utformade som gångfartsområden. Denna typ av lösningar kommer vi se mer av i trafikmiljöer där utrymmet är begränsat.

Pilotprojekt i Lundby

Vi har också gett Trafikkontoret i uppdrag att utreda sänkta hastigheter för biltrafiken med syftet att skapa tryggare och attraktivare stadsmiljöer. Ett pilotprojekt för detta genomförs nu i Lundby vilket kommer ge ett kunskapsunderlag för vidare genomförande i staden. Blandtrafikgator med anpassade hastigheter kan vara en kostnadseffektiv lösning som förbättrar samspelet mellan motorfordon och cykel.

Att fler och fler göteborgare väljer cykeln är mycket positivt och därför behöver också kapaciteten för cykeltrafik öka betydligt. Vi delar intentionerna från Naturskyddsföreningen och Yimby om att trafikslagen kan blandas i anpassade miljöer och komplettera det separata cykelvägnätet.

Henrik Munck (MP)

vice ordförande Trafiknämnden

Johan Nyhus (S)

ordförande Trafiknämnden

Helen Engholm (V)

ledamot Trafiknämnden