Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fiaskovarning för nytt betalsystem

Västtrafiks utskällda betalsystem är världsunikt. Nu skall det ersättas med ett nytt världsunikt system för 120 miljoner kronor. Politiker och experter är oroliga för ett nytt fiasko.

- Man blir lite fundersam när man vet att något liknande system inte finns i hela världen, säger Mimmi von Troil (M), vice ordförande i Västtrafiks styrelse.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Den här typen av projekt har en tendens att bli komplexa, långdragna och dyra på grund av detaljstyrning från uppdragsgivarna, säger en erfaren programutvecklare för betalsystem.

- Positionsberoende system är känsliga för störningar, särskilt i stadsmiljö och tunnlar, säger Ragne Emardson, gps-expert på SP.

Efter den hårda kritiken mot pris- och betalsystemet som Västtrafik införde 2009 har Västtrafik, kollektivtrafiknämnden och dess sekretariat utrett ett nytt system för priser och biljettyper.

- Vi har inte råd med ytterligare ett misslyckande, säger von Troil. När dagens biljettsystemet infördes kördes förtroendet för Västtrafik i botten. Nu har vi sakta men säkert jobbat upp det igen.

- Det nya systemet måste vara enkelt och det måste fungera perfekt från början.

Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse, tror att han kan lita på kollektivtrafiknämnden.

- Politikerna i nämnden är tydliga, de släpper inte igenom ett nytt system som inte är enkelt och rättvist. Om försöksverksamheten visar att vem som helst inte klarar systemet genomförs det inte.

- Det viktigaste är att det blir enkelt.

Men Blomqvist ser svårigheter att skapa ett enkelt och rättvist system.

- Hade det handlat om ett system för Göteborg eller för Gullspång hade det varit enklare. Men nu är det en region med 49 kommuner, en och en halv miljon människor och trafik med spårvagn, buss, tåg och båt.

Farhågor

Men det finns farhågor kring ett system byggt med flexibla zoner.

- Såvitt jag vet inte finns något liknande system i drift någonstans i hela världen, säger en programutvecklare som vill vara anonym. Man kan stöta på svårbedömda delar i utvecklingen eller drabbas av överraskningar när systemet väl är i drift.

Han menar att Västra Götalandsregionen är särskilt svårarbetad.

- Det finns stora skillnader i politiska traditioner och tjänstemännens sätt att styra. Vad som är självklart i Göteborg kan vara otänkbart i Skövde. Nya leverantörer har inte den historien med sig men kan ha lång erfarenhet från andra delar av världen.

- I stället för att skapa dyra lokala lösningar kan det vara värt att lyssna på leverantörer med andra erfarenheter.

Programutvecklaren ser en risk för problem med ett nytt system i befintlig hårdvara.

- De tekniska problemen i dagens system, som den opålitliga hårdvaran och positioneringssystemet, kanske inte blir lösta, säger han.

- Men att byta ombordutrustning skulle kosta 100 000 kronor per fordon och bli orimligt dyrt.

Ragne Emardson på Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) anser ett betalsystem baserat på gps kan fungera bra.

- Men det uppstår ibland problem i områden med höga hus och i tunnlar fungerar det ofta inte alls. Den som utvecklar ett system med avståndsbaserade taxor måste verkligen se till att systemet fungerar.

Det kan medföra fortsatta problem i Gårdatunneln och i de många tunnlarna mellan Alingsås och Göteborg.

Västtrafik inledde arbetet med nytt pris- och sortiment redan 2009.

När Västra Götalandsregionen blev ansvarig kollektivtrafikmyndighet 2012 tog kollektivtrafiknämnden över arbetet.

2009-2010 genomförde Västtrafik kundundersökningar där 1 000 personer intervjuades för att man skulle få veta hur ett prissystem borde utformas.

- Enkelhet och rättvisa är absolut viktigast för resenärerna, säger Jörn Engström, utredningsledare på kollektivtrafiksekretariatet.

Testas

De intervjuade fick jämföra enhetstaxa med kilometertaxa, få zoner med många zoner, kommunbaserade zoner med avståndsbaserade zoner.

- Kunderna vill ha en avståndsbaserad taxa och flexibla zoner, säger Engström. Vi har tagit fram några modeller som politikerna gått vidare med

- Prissystemen som finns i Skåne med många små zoner och Stockholm med få stora zoner passar inte här.

Den modell som politikerna valt skall testas av 300 personer i oktober.

- De får en app i mobilen som kan användas för alla typer av resor. Appen blir ett komplement till dagens biljetter. Man kan resa med Västtrafikkort, enkelbiljett eller sms även i framtiden.

Det nya prissystemet bygger helt på avstånd.

- Alla kan resa lika långt för samma pris, oavsett om man bor vid en kommungräns eller mitt i kommunen, säger Engström.

Han vill att det nya betalsystemet blir extremt enkelt.

- Man ska kunna gå fram till maskinen med Västtrafikkkortet och förstå hur man ska göra utan instruktioner, säger han.

- Vi har provat ut det nya gränssnittet på biljettmaskinerna med testgrupper där även äldre, funktionshindrade och icke svenskspråkiga funnits med och det har fungerat väl.

2015 kan utcheckningen slopas, biljettmaskinerna förenklas samt app och nytt sortiment införas. De flexibla zonerna dröjer till året därpå.

Enligt preliminära beräkningar kommer det att kosta 120 miljoner kronor att införa de nya systemen 2014-2015.

Kostnaderna utgörs främst av systemutveckling, information och utbildning medan en mindre del är kostnad för hårdvara. De äldsta biljettmaskinerna, de blå och de gula med svartvit display, byts mot grå med färgdisplay.

Fakta: Frågetecken

Flera av de mest kritiserade delarna i det nuvarande biljett- och betalsystemet försvinner när det nya införs 2015-2016. Men det finns ett par frågetecken.

Det nuvarande biljett- och betalsystemen infördes i etapper 2006-2009.

Utvecklingsarbete och hårdvara kostade en halv miljard kronor.

Systemen möttes med massiv kritik, främst på grund av kravet på utcheckning och de många feldebiteringarna som orsakades av olika buggar i datorsystemen och felaktiga positionsangivelser.

Enligt kollektivtrafiksekretariatet skall bristerna och felen i nuvarande system elimineras med de nya systemen.

Kravet på utcheckning?

Försvinner.

Feldebitering på grund av fel i gps-positioneringen?

Något mindre risk för resenärer med Västtrafikkort tack vare fortsatt arbete med positioneringssystemet. Biljettmaskinerna kommer dessutom att visa hållplatsens namn på displayen vid incheckning. Mindre risk för resenärer med telefonapp.

Dyr pant på Västtrafikkorten?

Har redan sänkts från 100 till 50 kronor.

Svårbegripligt biljettsortiment?

Sortimentet förenklas men en ny biljett tillkommer, flexikortet.

Svårbegripligt betalsystem?

Skall förenklas med färre knappar på biljettmaskinerna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.