Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Alternativet till slam – mineralgödsel – innehåller betydligt högre halter av giftigt kadmium än vad slam gör, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fel fokus i allvarlig fråga

Miljögifter från avloppsslam finns överallt hävdar Ren åker ren mat. Det är fel. Det är kemikaliesamhällets miljögifter som finns överallt, skriver bland andra Anders Finnson, ordförande i Revaq.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Slam, 16/1

Även den här gången propagerar Ren åker ren mat mot användning av slam på åkermark samtidigt som de förbiser viktiga fakta, som hur vi ska försörja jordens befolkning med mat när vi inte kan bryta mer mineralgödsel, och att den mineralgödsel som många av jordens bönder har råd med innehåller betydligt högre halter av giftigt kadmium än vad slam gör.

Tyvärr förbiser de inte bara vissa fakta, utan förvränger även kraftigt, till exempel genom att påstå att WHO slagit fast att slammet ger upphov till ett antal sjukdomar. Det är grovt missbruk av fakta. I WHO-rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals - 2012 finns överhuvudtaget ingen koppling mellan slam på åkermark och de sjukdomar som gruppen hänvisar till. Rapporten, som är mycket bra, handlar i stället om risker och sjukdomar till följd av påverkan av hormonstörande ämnen i vår vardag.

Det finns heller inga problem med nedfall av farliga slamgifter i Sverige. Det finns inget vetenskapligt stöd för påståendet att människor, barn inräknat, skulle drabbas av de uppräknade sjukdomarna på grund av att vi använder slam från svenska reningsverk.

Allvarlig grundfråga

Grundfrågan är allvarlig, hur vi ska lyckas skapa ett hållbart och resurssnålt samhälle? Ska vi återanvända viktiga näringsämnen som fosfor och mull från avloppet och därmed också recirkulera spår av de kemikalier som redan i dag finns i vårt samhälle? Eller ska vi bryta ny fosfor, det vill säga mineralgödsel, och tillföra ytterligare giftig kadmium till kretsloppet? (Bryter man fosfor får man oundvikligen med kadmium.)

Att minska mängden farliga ämnen i samhället är ett av Sveriges miljömål som alla kommuner arbetar efter. I vår vardag finns många ämnen: flamskyddsmedel i elektronik, mjukgörande ämnen i plaster, kemikalier i kosmetika och färg, antibakteriella silversalter i träningskläder och annat som inte är bra för oss och naturen. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att vi blir kvitt dessa ämnen, genom lagstiftning och att vi alla, som konsumenter, undviker dem och köper miljömärkta produkter. Lösningen är att få bort farliga ämnen i vår vardag och tillvarata de nödvändiga näringsämnena i slammet, inte att förbjuda kretslopp.

Anders Finnson

ordförande i Revaq, Svenskt vatten

Henrik Kant

direktör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Anna Ledin

direktör, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och professor i miljökemi

Anders Åström

vd, Gryaab